معرفی امور طلاب و اساتید Print

معرفی امور طلاب و اساتید

این بخش که امور اداری و پشتیبانی مدرسه را انجام می دهد، در بخش های زیر به طلاب و اساتید خدمت رسانی می کند:

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس