ذکری-جرعه ای از دریا
دوری از أنانیّت (ذکری 71) PDF Print E-mail

جرعه‌ای از دریا: دوری از أنانیّت[1]

یکی از جهاتی که درباره مرحوم مجلسی مورد توجّه قرار نگرفته است، این است: سید علی خان مدنی از نظر طبقه و سن، در ردیف شاگردان مرحوم مجلسی است و با سید نعمت الله جزائری هم‌سن و هم‌طبقه است و مرحوم مجلسی نیز در موقعیت ریاست قرار دارد. با این اوصاف مرحوم مجلسی در بحارالأنوار از سلافة العصر سید علی خان با احترام یاد و از آن مطلب نقل می کند و در این باره هیچ انانیّتی ندارد. سید علی خان، نه شاگرد وی است، نه قوم و خویش وی و نه جزء حزب وی، مع ذلک چون آدم ملّایی است و کتابش خوب و قابل استفاده، دلیلی نمی بیند که از وی نقل نکند. اینها نشان دهنده‌ی این است که ایشان از این اوهام و افکار و أنانیّت دور بود.

------------------------

[1]. به نقل از آیة الله شبیری زنجانی دام ظلّه ، از کتاب جرعه ای از دریا ، ج 2 ، ص317؛ انتخاب و تنظیم از آقای حسن رضائی دانش پژوه دورۀ خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

 
توجّه به شاگردان (ذکری 70) PDF Print E-mail

جرعه‌ای از دریا: توجّه به شاگردان[1]

دو خصوصیت در آقای نائینی خیلی جلب توجّه می کرد؛ أول حافظه‌ی بسیار قوی، دوم شاگردانی را که مطالب او را ضبط و حفظ می کردند، کاملاً تکریم و مطابق سلسله مراتب، آنها را ترویج می کرد. ایشان علم را در خود و شاگردانش منحصر می دانست و شاگردانش را در حدّ اعلی ترویج و اداره می کرد.

مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی در این جهت توفیق چندانی نداشت و به شاگردان آن‌طور که مرحوم نائینی أهمیّت می داد، توجّه نمی کرد. لذا آن مرتبه اشتهار به تحقیق و استادی که مرحوم آقای نائینی داشت، مرحوم آقای آسید ابوالحسن پیدا نکرده بود. با این‌که به عقیده جمعی از أهل نظر آسید ابوالحسن از نظر فقاهت ترجیح داشت[2]. چند نفر از فقهای مهم، آسید ابوالحسن را بر آقای نائینی ترجیح می دادند. یکی از آنها آشیخ شعبان رشتی ـ از مراجع تقلید ـ بود.

------------------------

[1]. به نقل از آیة الله شبیری زنجانی دام ظلّه ، از کتاب جرعه ای از دریا ، ج 2 ، ص482.

[2]. می توان گفت آقای آسید ابوالحسن در فقه ثبوتاً مقدم بر آقای نائینی بود، أما اثباتاً آقای نائینی تقدّم داشت. در میان شاگردان آقای آسید ابوالحسن افراد بسیار فاضل نظیر آقای آشیخ بزرگ شاهردودی وجود داشتند ولی تعدادشان در مقایسه با شاگردان ممتاز آقای نائینی خیلی کم بود. البته بعد از وفات آقای نائینی، وقتی شاگردان او به آقای آسید ابوالحسن متّصل شدند، همگی به مقام والای فقاهت آسید ابوالحسن اعتراف کردند.

 
زهد مرحوم حاج شیخ (ذکری 69) PDF Print E-mail

جرعه‌ای از دریا: زهد مرحوم حاج شیخ[1]

مرحوم آشیخ محمدرضا[2] در زمان حاج شیخ[3] به قم آمد و قرار بود که ایشان در قم بماند و درسش را هم شروع کرده بود. مرحوم آقای حاج شیخ هم ایشان را خیلی ترویج می کرد. حاج آقای والد ما، آقای خمینی و شاید آقای گلپایگانی هم در درس ایشان شرکت می کردند، ولی ایشان در قم نمی ماند و به اصفهان بر ‌می‌گردد.

وقتی از ایشان می پرسیدند که چرا شما در قم نماندید، ایشان جواب درستی نمی داد. با اینکه ایشان آمده بود که در قم بماند و آقای حاج شیخ هم او را ترویج کرده بود و آقایان هم در درسش شرکت می کردند.

آسید فرج الله می گفت: من اصفهان رفتم و مهمان آشیخ محمدرضا مسجد شاهی شدم. وقتی سفره‌ی غذا پهن شد، گفتم: من یک سؤال می کنم. اگر شما جواب ندهید، غذا نمی خورم. شما چرا در قم نماندید؟ آشیخ محمدرضا گفت: حالا بگذارید برای بعد. گفتم: نه، مگر اینکه قول بدهید که بعد از غذا بگویید. آشیخ محمدرضا گفت: بله، می گویم. غذا را خوردیم. گفتم: چرا شما در قم نماندید؟ آشیخ محمدرضا گفت: واقعش دیدم دستگاهی که آقای حاج شیخ پهن کرده است کار ما نیست. ما نمی توانیم در قم بمانیم، فقط خود او می تواند. آشیخ محمدرضا در توضیح این مطلب می گفت: ما مهمان آقای حاج شیخ بودیم، ایشان نان و آبگوشتی به ما می داد. تا اینکه قرار شد از آن منزل به جای دیگری منتقل شویم. شب آخر بود. بعضی از پسرهای حاج شیخ خوابیده بودند. ایشان پلو تهیه کرده بود، می خواست پسرهایش را بیدار کند. گفتم: آقا بگذارید بخوابند. چرا آنها را اذیّت می کنید؟ حاج شیخ گفت: آخه اینها پلو گیرشان نمی آید. ما برای دفع شرّ تو امشب این کار را کردیم. آشیخ محمدرضا می گفت: من دیدم کسی که مرجع عام تقلید در تمام داخله بود، وقتی ما مهمانش شدیم، این مقدار به این شکل خیلی ساده از ما پذیرایی می کند، ما نمی توانیم با وجود او اظهار حیات کنیم. این کار ما نیست، فقط خود او می تواند در اینجا بماند و بس!. حاج آقا نورالله و آقا نجفی (عموی آشیخ محمدرضا) از اعیان درجه اول اصفهان بودند و آشیخ محمدرضا در اصفهان در آن دستگاه بود و در قم نمی توانست با زهد حاج شیخ کنار بیاید. با وجود زهد حاج شیخ هم کسی در قم به دیگران نگاه نمی کرد.

------------------------

[1]. به نقل از آیة الله شبیری زنجانی دام ظلّه ، از کتاب جرعه ای از دریا ، ج 2 ، ص498. انتخاب و تنظیم از آقای حسن رضایی دانش پژوه دورۀ خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

[2]. آسید فرج الله فقیهی با مرحوم والد ما خیلی مربوط بود و حاج آقای ما وصی ایشان هم بود. ایشان سیّد بسیار جلیل‌القدری بود. وی نواده‌ی(نتیجه) مرحوم آسید محمد باقر حجة الاسلام شفقی مرجع معروف بود. آقای آشیخ محمدرضا مسجد شاهی، ظاهراً پسر عمه‌ی ایشان بود.

[3]. حاج شیخ عبدالکریم حائری

 
علم و تقوای سید یزدی (ذکری 68) PDF Print E-mail

جرعه‌ای از دریا: علم و تقوای سید یزدی[1]

عکس مرحوم سید یزدی (

از راست: شیخ محمدحسن بادکوبه‌ای (شاگرد سید یزدی)، سید احمد (فرزند سید یزدی)، صاحب عروه، سید محمود (فرزند سید)، سید جواد (نوۀ سید یزدی و پدر سید عبدالعزیز طباطبائی)

مرحوم آسید محمد کاظم یزدی چند خصوصیت مثبت بسیار جالب داشته است؛ از جمله آنکه از نوابغ فقه بوده و علمش قابل انکار نبوده است. آنان که با وی غرضی نداشتند، عموماً علم وی را در سطح بالا تصدیق می‌کردند، حتّی خود آخوند خراسانی به برجستگی ایشان اذعان داشت؛ از آقای حاج آقا حسن قمی شنیدم که از پدرش (حاج آقا حسین قمی) نقل می‌کرد که گویا برادر‌های او (حاج آقا حسین) در قم به وی گفته بودند شما تحقیق کنید اعلم کیست و به ما بگویید. حاج آقا حسین خیلی آدم صریحی بود. می‌گوید: نزد آخوند خراسانی رفتم و از وی پرسیدم: شما اعلمید یا آسید محمد کاظم؟ مرحوم آخوند از آسید محمد کاظم تعبیر به «آقا» می‌کرد. آخوند پاسخ داده بود: «در اصول و قواعد فقهی، من؛ امّا در مطالب تتبّعی، چه عرض کنم؟» حاج آقا حسین می‌پرسد: نسبت به سامرّاییها چطور؛ شما اعلمید یا آنها؟ (مقصود وی از سامراییها، آمیرزا محمد تقی شیرازی و آسید اسماعیل صدر بوده است) آخوند می‌گوید: «نسبت ما با «آقا» (سید صاحب عروه) که این‌طور باشد، با آنها دیگر روشن است». خلاصه، در عین اعتقاد به اعلمیت خویش، آسید محمد کاظم را در سطح بالایی می‌دانست و بر دیگران ترجیح می‌داد.

خصوصیت دیگر مرحوم آسید محمد کاظم یزدی، ثبات قدم و استواری وی است. ایشان در مبانی و مواضع خویش، اعم از علمی و سیاسی خیلی محکم بود. آنجا که مطلبی را به نحو قاطع تشخیص می‌داد، محکم ایستادگی می‌کرد و هرگز نمی‌هراسید و به اصطلاح از میدان در نمی‌رفت. مصداق آیه‌ی (لایخافون لومة لائم) بود و مطلقاً اهل این‌که هر روز یک طرف بچرخد و رنگ عوض کند، نبود.

آقای سید علی لواسانی می‌گفت: آقای حاج سید احمد خوانساری خیلی به تقوای مرحوم سید معتقد بود. آقای خوانساری که در روزگار خود در زهد و تقوا زبانزد بود و نجف زمان سید را درک کرده بود، خیلی تقوای سید را قبول داشت.

------------------------

[1]. به نقل از آیة الله شبیری زنجانی دام ظلّه، از کتاب جرعه‌ای از دریا، ج 2، ص451. انتخاب و تنظیم از آقای حسن رضائی دانش‌پژوه دورۀ خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

 
درس و بحث مرحوم آخوند (ذکری 67) PDF Print E-mail

جرعه‌ای از دریا : درس و بحث مرحوم آخوند[1]

آخوند در نجف یکی دو سال خدمت شیخ انصاری می‌رسد. به توصیه‌ی شیخ انصاری - که شاگردان را توجّه می‌داده است به این که در درس آقا سیّد‌علی شوشتری شرکت کنند - به مجلس درس ایشان راه می‌یابد؛ با اینکه هیچ کس فکر نمی‌کرد سیّد‌علی اهل فضل باشد.

آقای حاج میرزا احمد کفایی از پدرش نقل می‌کرد که سیّد‌علی‌شوشتری مثل شیخ انصاری درس را اداره می‌کرد. سیّد‌علی‌شوشتری از آخوند می‌پرسد: شیخ محمد کاظم! تو چگونه درس مرا می‌نویسی؟ پاسخ می‌دهد: می‌روم منزل و یادداشت می‌کنم. می‌گوید: نه، این راهش نیست. اوّل مطالعه کن و فکر کن و بنویس، بعد بیا به درس ما. اگر درس ما با مطلب تو موافق بود، خُب تأکید می‌شود و اگر زیاداتی داشت، آن را می‌افزایی و اگر اختلافی بود با هم بحث می‌کنیم؛ یا تو مرا قانع می‌کنی، یا من تو را. آخوند می‌گفت: راه ترقّی من این گونه بوده؛ چنین می‌کردم و خیلی هم موجب موفقیّت من شد.

آخوند از نظر هوش علمی و سرعت انتقال، آیتی بوده است. الآن هم حوزه‌های علمی، حول مبانی اصول و کلمات آخوند می‌گردد. از آقای حاج آقا نصرالله شاه آبادی (فرزند مرحوم آیة الله میرزا محمّد علی شاه آبادی، که هم فیلسوف بود و هم عارف و این گروه هم نوعاً کم می‌شود که از شخصی اصولی تعریف کنند) شنیدم که اگر کسی می‌خواست به کفایه اشکال کند، پدرم می‌گفت: نگو اشکال؛ بگو نفهمیدم. این چنین به مرحوم آخوند اعتقاد علمی داشت.

------------------------

[1]. به نقل از آیة الله شبیری زنجانی دام ظلّه، از کتاب جرعه‌ای از دریا، ج 2، ص 436. انتخاب و تنظیم از آقای حسن رضائی، دانش‌پژوه دوره‌ی خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السّلام.

 
رمز نفوذ و اعتبار آخوند ملاقربانعی (ذکری 66) PDF Print E-mail

جرعه‌ای از دریا:رمز نفوذ و اعتبار آخوند ملاقربانعی[1]

پیداست رمز نفوذ و اعتبار در میان عامه‌ی مردم غیر از کارگشایی، زهد مالی شخص است و چیز دیگری قابل درک برای عوام نیست و دیگر به مرتبه‌ی علمی او کاری ندارند. آخوند ملا قربانعلی[2]، به لحاظ زهد مالی بسیار فوق العاده بود و در تمام دوران حیات اصلاً توجّهی به مال نداشت. موافق و مخالف به این امر اعتراف داشتند و رمز نفوذ آخوند در میان عوام نیز همین بود.

امّا رمز موفقیّت ایشان در میان خواص و اهل نظر این بود که ایشان علاوه بر زهد فوق العاده، مقام علمی درجه‌ی اول و تشرّع بسیار محکمی نیز داشت. در حوادث گوناگون، بر سر علم و اعتقاد خویش می‌ایستاد و اگر شرعاً وظیفه‌ای را تشخیص می‌داد، همان را با پایداری انجام می‌داد. شجاع و نترس بود و هر جا انجام دادن امری را ضروری می‌دید، در پی‌گیری آن اضطراب و تردید به خود راه نمی‌داد و هیچ چیز مانع اقدام وی نمی‌شد. این خصال نیز به نفوذ و اعتبار او در میان خواص و باریک‌بینان، شدت می‌بخشید و تنها کسانی که به نحوی اسیر نفس و نفسانیّات خویش بودند، مقام و موقعیت والای او را بر‌نمی‌تافتند.

------------------------

[1]. به نقل از آیة الله شبیری زنجانی دام ظلّه، از کتاب جرعه‌ای از دریا، ج 2، ص 423. انتخاب و تنظیم از آقای حسن رضائی دانش‌پژوه دورۀ خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

[2]. آخوند ملا قربانعلی زنجانی (م 1328).

 
مذاق امام فهمی (ذکری 65) PDF Print E-mail

جرعه‌ای از دریا: مذاق امام فهمی[1]

حدس می‌زنم آقای آسید ابوالحسن از نظر فهم روایت بر آقای نائینی مقدّم باشد. گویا خود آسید ابوالحسن هم همین عقیده را داشته است. آقای حاج فقیهی به تناسب قضیه‌ای از آسید ابوالحسن نقل می‌کرد که ایشان می‌گفته اجتهاد، مذاقِ امام‌فهمی است. ایشان در این جهت خودش را مقدّم می‌دانسته و ظاهراً مقدّم هم بوده است.

آسید محمود شاهرودی، شاگرد مرحوم نائینی بود و به آسید ابوالحسن اتّصال نداشت. از آقای آسید محمد شاهرودی، فرزند آسید محمود شاهرودی، پرسیدم: پدر شما راجع به آسید ابوالحسن و آقای نائینی چه می‌گفت؟ گفت: پدرم می‌گفت: از نظر قواعد آقای نائینی، مقدم است و از نظر فهم روایات، آقای آسید ابوالحسن.

آسید ابوالحسن اجتهاد را «مذاقِ امام‌فهمی» می‌دانست و در فهم روایات، ذهن عرفی مستقیمی داشت و از این جهت بر آقای نائینی مقدّم بود.

بسیاری از بحث‌های رایج، لفّاظی است و از فطریات اولیه یا متّخذ از روایات نیست. ملاک در فقاهت، توجّه به فطریّات و فهم درست روایات است و آسید ابوالحسن در این جهت مقدّم بود.

------------------------

[1]. انتخاب و تنظیم از آقای حسن رضائی، دانش‌پژوه دورۀ خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام؛ به نقل از آیت الله شبیری زنجانی دام ظلّه، از کتاب جرعه‌ای از دریا، ج 2، ص 485.

 
حرف مرد دوتاست!(ذکری 64) PDF Print E-mail

جرعه ای از دریا: حرف مرد دوتاست![1]

مرحوم آقای حاج شیخ[2] فرموده‌اند: معروف است که حرف مرد یکی است، من می‌گویم حرف مرد دوتاست؛ زیرا مرد آن است که وقتی فهمید حرفش باطل است، روی آن پافشاری نکند و حق را بپذیرد.

------------------------

[1]. انتخاب و تنظیم از آقای حسن رضائی، دانش‌پژوه دورۀ خارج فقه و اصول مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام؛ به نقل از آیة الله شبیری زنجانی دام ظلّه، از کتاب جرعه‌ای از دریا، ج 2، ص500.

[2]. حاج شیخ عبدالکریم حائری.

 
اختلاف سبک دو عالم (ذکری 63) PDF Print E-mail

جرعه‌ای از دریا:اختلاف سبک دو عالم[1]

سبک حاجی کلباسی با آسید محمد باقر حجةالاسلام دو سبک کاملاً مقابل هم بود. سبک حاج شیخ حسن مامقانی با فاضل شربیانی هم کاملاً مقابل یکدیگر بود. آقای حاج شیخ حسن، زاهد عصر و از نظر زهد در درجه‌ی اول بود. حتّی قیمت روی تشکی که روی آن می‌نشست، سه شاهی بود و قیمت جنس زیر تشک دو شاهی. وی می‌گفت که روی تشک را چون مردم می‌بینند، باید زننده نباشد، لذا باید سه شاهی باشد، ولی زیر آن دو شاهی کافی است و لازم نیست گران‌تر باشد. در مقابل، فاضل شربیانی خیلی اعیان‌منش بود، ولی هر دو عالمِ الهی بودند.

------------------------

[1]. به نقل از آیة الله شبیری زنجانی دام ظلّه، از کتاب جرعه‌ای از دریا، ج 2، ص388. انتخاب و تنظیم از آقای حسن رضائی، دانش‌پژوه دورۀ خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

 
باب الأئمه (ذکری 62) PDF Print E-mail

جرعه‌ای از دریا: باب الأئمه[1]

از مرحوم شیخ عباس قمی رحمه الله نقل شده است که مرحوم مجلسی را در عالم رؤیا دیده‌اند که دارای مقام رفیع و استثنایی است و «باب الأئمّه» است و درباره‌ی وجه این تعبیر گفته‌اند که چون ایشان خودش را سپر بلا قرار داده است و اشخاصی که جرأت نمی‌کنند به امام معصوم علیه السلام جسارت کنند، مرحوم مجلسی را هدف قرار می‌دهند.

او در حقیقت خودش را سپر قرار داده است تا امام علیه السلام محفوظ بماند.

------------------------

[1]. به نقل از آیت الله شبیری زنجانی دام ظلّه، از کتاب جرعه‌ای از دریا، ج 2، ص322. انتخاب و تنظیم از آقای حسن رضائی، دانش‌پژوه دوره خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 1 of 7

منوی اصلی


ورود طلاب 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS