جلسه 135/ شنبه 94/3/16، حکم مستحاضه کثیره PDF Print E-mail

  بسم الله الرحمن الرحیم

  شنبه 94/3/16

  بحث در این بود که آیا غسلی که مستحاضه کثیره برای فرائض انجام می دهد برای نوافل هم کافی است یا خیر؟

  سید به تبع مشهور فرموده است: اگر مستحاضه کثیره سه یا پنج غسل کرد دیگر لازم نیست برای نوافل غسل نیست، در این خصوص ادعای اجماع شده است، آقای حکیم از عده ای از علماء این حکم را نقل کرده است،و در آخر فرموده است، این حکم را با دلیلی غیر از اجماع نمی توان اثبات کرد؛ از ادله اولیه به دست می آید که برای نوافل هم باید غسل کند، مثل روایاتی که مضمونشان این بود که: «تغتسل لکل صلاتین».

  در مقابل در تنقیح فرموده است: این سخن درست نیست و ما می توانیم کفایت غسل فرائض از نوافل را از روایات و ادله ای غیر از اجماع هم به دست آوردیم:

  دلیل اول:

  مطلقاتی که امر به وضو می کنند، مانند: آیه شریفه «اذا قمتم الی الصلاه فاغلسلوا ...»؛ هم شرطیت وضو را می رسانند و هم کافی بودن آن برای ورود به نماز، پس وقتی مستحاضه کثیره برای فرائض غسل می کند و وضو هم می گیرد طبق آیه شریفه مجوز ورود به نماز را دارد و دلیل دیگری هم نداریم که برای خواندن نافله غسل هم لازم است، اما ما پاسخ دادیم که این اطلاقات مشکل دارد و آیه شریفه خطابش به مردان است.

   

  دلیل دوم:

  روایاتی وجود دارد که امر به وضو می کنند، چه مطلقات و چه آنها که مخصوص مستحاضه هستند «تتوضو عند کل صلاة» که در مرسله طویله هم آمده بود، و سخنی از غسل کردن به میان نیاورده اند، به این دلیل هم جواب دادیم که این روایات نمی گویند با این وضو می توان وارد نماز شد و غسل لازم نیست و وضو کافی است.

   

  بیان سوم:

  روایاتی وجود دارد که می فرمایند زمان نماز غسل کند و لو برای نافله.

  پاسخ ما این است که با توجه به اینکه شما هر غسلی را مغنی از وضو می دانید، پس این آیه شریفه را تخصیص می زنید که همه وضو بگیرند مگر استحاضه ای که هنگام نماز غسل کرده باشد و نتیجه این می شود که این غسلی که کرده است هم برای فرائض و هم برای نوافل کافی باشد و نیاز به وضو هم نداشته باشد، درحالی که وضو طبق آیه شریفه واجب است و شما در بیان دوم در کتاب تنقیح بیان کردید.

  البته ایشان در منهاج فرموده است وضو لازم نیست.

  افزون بر اینکه اصل این ادعا را قبول نداریم که از روایات استظهار شود که به طور مطلق غسل لازم است عند کل صلاة، بلکه بلکه همه روایات که سخن از غسل کرده اند قید للعشائین یا ظهرین را دارد و مطلق نیستند که عند کل صلاه تا شامل نوافل هم بشود.

  ایشان می گوید روایات سکوت دارند و هیچ جا نیامده است که برای نافله غسل کند با اینکه محل ابتلاء بوده است و از این سکوت استفاده عدم لزوم غسل می شود.

   

  آقای حکیم: اولا سکوت ندارند و بیان شده است، ثانیا: اینکه ایشان فرموده است در روایات مستحاضه هیچ جا نیامده است که برای نافله غسل کند با اینکه محل ابتلاء بوده است پس عدم البیان دلیل العدم است، این را قبول نداریم که محل ابتلاء بوده است، زیرا اولا سخن روی زن است و زنان معلوم نیست که خواندن نافله محل ابتلائشان بوده باشد ثانیا مستحاضه است و زنها در خواندن نماز در دیدن هر خونی کراهت دارند.

  بنابراین برای این سخن مشهور که اغسال فرائض برای نوافل هم کافی است دلیلی پیدا نکردیم، افزون بر اینکه سخن مشهور هر نافله ای حتی متقدم بر فرائض را هم می گیرد، اما آقای خویی می گوید با توجه به اینکه باید بعد از غسل فورا نماز واجبش را بخواند فقط نوافل متأخر را می تواند بخواند، بنابراین دلیل مشهور را چیزی جز اجماع نمی توان دانست، چون اگر دلیل مشهور چیزی باشد که آقای خویی می گوید تنها شامل نوافل متأخر می شود و حال آنکه سخن مشهور نوافل متقدم مثل نوافل ظهر را هم می گیرد.

   

  استاد:

  با توجه به سهله و سمحه بودن شریعت و اینکه در هر زمان هم نافله ای داریم نمی توان گفت برای هر نافله ای غسل لازم است، بنابراین از روایات استفاده می شود که اگر مستحاضه قلیله باشد تکلیف اضافه اش نسبت به بقیه مکلفین این است که برای هر نماز یک وضو بگیرد و اگر متوسطه است تکلیف اضافه اش همین به علاوه یک غسل برای همه نمازهاست و در کثیره هم این یک غسل به سه غسل تبدیل می شود، پس اینکه در کثیره می گوید برای عشائین یا ظهرین غسل کند نه اینکه مخصوص اینهاست، بلکه ما می گوییم به قرینه مقابله با متوسطه غسل مخصوص اینها نیست، لذا سخن اقای حکیم که می فرماید دلیلی غیر از اجماع نداریم درست نیست و می شود از روایات به دست آورد.

  اگر هم بگوییم مقتضای ادله اولیه غسل برای هر نماز است، با روایات دگیر از آن دست بر می داریم .

  نتیجه اینکه در این بحث که که غسل فرائض در مستحاضه کثیره برای نوافل هم کافی است اجماعی بود و اختلافی نداشت، تنها اختلاف در دلیل اجماع بود.

   

  بحث دوم:

  وجوب وضو برای هر نماز.

  این وجوب بحث ندارد، آنچه در اینجا مورد بحث است این است که روی مبنای اغناء که «کل غسل یغنی عن الوضو» چرا باید برای نوفل وضو بگیرد، این مشکل روی مبنایی اغنائی ها است، که در روایت هم داشتیم که «ایّ وضو انقی من الغسل»

  در تنقیح برای حل مشکل فرموده است:

  اطلاقاتی داریم که مستحاضه باید برای هر نماز وضو بگیرد، و مطلقاتی که می گوید محدث است چون خون ادامه دارد و محدث باید وضو بگیرد، این تخصیص خورده است به روایاتی که برای فجر یا ظهرین یا عشائین غسل کند، روایات مقیده که می گویند برای این نمازها غسل کند، چون غسل برای این نمازهاست مجزی از وضو است به دلیل سکوت یا به دلیل کل غسل یغنی عن الوضو، اما غیر از غسل برای فرائض داخل مطلقات است و آنها می گویند هر محدثی که خواست نماز بخواند باید وضو بگیرد، کسی هم اشکال نکند در روایت طیالسی آمده است که غسل کند برای نماز صبح و نافله، پس با غسل های دیگر هم می شود نوافل آنها را خواند، به این دلیل که طیالسی توثیق ندارد، و [ثانیا: ما که می گوییم وضو لازم است برای هر نمازی در جایی است که آن غسل از خاصیت افتاده باشد و اینجا غسل مستحاضه برای دو نماز کافی است] و این هم گفته نشود که می شود با یک غسل دو نافله یا یک نافله خواند زیرا تشریع نشده است.

   

  استاد:

  با بیانی که در رد آقای حکیم در بیان دوم گفتید سازگاری ندارید، شما گفتید روایات می گوید غسل کند وقت کل صلاه من الفریضه و النافله، و شما هم که غسل را مجزی می دانید، پس نمی توانید بگویید اینجا وضو هم واجب است، منتهی اینکه ایشان در منهاج الصالحین ظاهرش این است که تا نواقض نیامده است می شود هر نمازی را خواند، و مثل غسل جنابت است نمی شود این را درست کرد، زیرا طبق روایات که استظهار کردید عند کل صلاه غسل کند و برداشت کردید شامل نوافل آن نماز ها هم می شود، باید فقط  نماز های مربوط به همان وقت را بگیرد نه اینکه هر نماز را بگیرد.

 

Add comment


Security code
Refresh

منوی اصلی


ورود طلاب 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS