قوانین و مقررات آموزش خارج آئین نامه درسی بخش خارج
آئین نامه درسی بخش خارج PDF Print E-mail

آئین نامه درسی بخش خارج

مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

ضرورت ساماندهی دقیق و صحیح نسبت به برنامه های درسی و تأکید بر برنامه ریزی مناسب جهت بهره وری بهتر از دوره تحصیلی خارج، ایجاب می‌کند تا ضوابط و زمان بندی درسی به صورت مشخص روشن گردد. در این راستا آیین نامه درسی مدرسه به شرح زیر می‌باشد:

1 . هر یک از طلاب موظب به شرکت در 5 جلسه درس خارج فقه و 5 جلسه درس خارج اصول در هفته می‌باشند.

تبصره1: در صورتی که کلاس اصلی کمتر از 5 جلسه در هفته برگزار شد، لازم است طلاب بر اساس زیر عمل کنند:

الف در صورتی که درس اصلی به صورت منظم 4 جلسه در هفته تشکیل می‌شود، لازم است به ازاء یک جلسه کسری و مطالعه و مباحثه آن، به مطالعه و مباحثه مباحث فقهی و اصولی مرتبط با کلاس اقدام کنند.

توجه: امکان شرکت در کلاسهایی که کمتر از 4 جلسه در هفته برگزار می‌شود وجود ندارد.

ب – در صورت تعطیل شدن درس به مدت 3 تا 7 روز و اعلام قبلی آن از سوی استاد، لازم است به مقدار جلسات تعطیل شده و مطالعه و مباحثه آن، یک یا چند گزینه از موارد زیر انجام گیرد:

 • تدوین و تنظیم تقریرات مربوط به درسهای گذشته
 • مطالعه و مباحثه درسهای گذشته
 • انجام پژوهش جهت لوح پژوهشی ذکری
 • فعالیت در تالار
 • مطالعه و مباحثه مباحث فقهی و اصولی مرتبط با کلاس

ج در صورت تعطیل شدن کمتر از 3 روز و یا تعطیلات اعلام نشده بیشتر از 3 روز، جبران ساعت جلسات تعطیل شده لازم نیست و به ازاء مطالعه و مباحثه جلسات تعطیل شده یکی از موارد زیر انجام گیرد:

 • مطالعه و مباحثه مباحث فقهی و اصولی مرتبط با کلاس
 • فعالیت در تالار

د. در تعطیلات بیش از 7 روز (مانند تعطیل شدن درس به جهت تشرف استاد به حج) لازم است یک یا دو مورد از فعالیتهای زیر انجام گیرد:

 • شرکت در درس اصلی و راهنمای جایگزین و انجام مطالعه و مباحثه آن
 • تدوین و تنظیم تقریرات مربوط به درسهای گذشته
 • مطالعه و مباحثه درسهای گذشته
 • انجام پژوهش فقهی یا اصولی و تحویل آن در زمان شروع درس تعطیل شده
 • مطالعه مقاله ای فقهی (چاپ شده در مجلات معتبر فقهی) و نقد و بررسی آن و ارائه آن در زمان شروع درس تعطیل شده
 • مطالعه کتابهای فقهی و اصولی و مباحثه آن

توجه: انتخاب گزینه‌های مربوط به تعطیلی بلند مدت، با مراجعه به دفتر آموزش خارج و پر کردن فرم مخصوص انجام می‌گیرد.

تبصره2: تعطیلات رسمی و اعلام شده از سوی مدرسه جزء روزهای درسی محسوب نمی‌شود.

2. شرکت در حداقل 3 جلسه کلاس راهنمای فقه و 3 جلسه راهنمای اصول در هفته الزامی می‌باشد.

تبصره 1: مباحثه جامع حکم کلاس راهنما را دارد.

تبصره 2: در صورتی که مجموع کلاسهای راهنمای فقه و اصول از 5 ساعت کمتر باشد، لازم است با مطالعه و مباحثه مرتبط با درس، ساعات درسی روزانه تکمیل گردد.

3. طلاب موظف به شرکت در دیگر کلاسهای اعلام شده و همچنین نشست‌ها و بازدیدهای علمی بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی مدرسه می‌باشند.

4. حداقل مقدار مطالعه و مباحثه به ازاء هر جلسه درس - اصلی و راهنما – 1 ساعت می‌باشد.

5. زمان لازم برای پژوهش در هفته حداقل 5 ساعت می‌باشد.

6. طلاب مجاز به 6 ساعت تدریس در هفته می‌باشند و این مقدار مورد تأیید و تأکید مدرسه است؛ و بیش از آن باید با اطلاع و تأیید آموزش باشد.

تبصره: مقصود از مطالعه، هر نوع مطالعه فقهی، اصولی، رجالی و غیره که مرتبط با درس اصلی و راهنما است می‌باشد و شامل مطالعات مربوط به دیگر فعالیتهای علمی مانند تدریس، مقاله نویسی برای مراکز علمی و امثال آن نمی‌شود.

7. فعالیتهای درسی در روزهای شنبه تا چهارشنبه حداقل 7 ساعت و پنج شنبه 2 ساعت و در مجموع هفته 37 ساعت می‌باشد و بر اساس آیین نامه فوق محاسبه می‌شود.

8. ثبت گزارش فعالیتهای هفتگی در سایت در پایان هر هفته الزامی است و ملاک انجام و عدم انجام فعالیتهای درسی طلاب، گزارش هفتگی ثبت شده از سوی ایشان در سایت می‌باشد.

این آیین نامه در 8 ماده و 5 تبصره در تاریخ 93/9/8 به تصویب نهایی شورای معاونین بخش خارج رسیده است.

 

Add comment


Security code
Refresh

منوی اصلی


ورود طلاب 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS