آیین نامه تقریرات و پژوهش ها ملاکهای نمره دهی پژوهش خاص
ملاکهای نمره دهی پژوهش خاص PDF Print E-mail

بسمه تعالی

ملاک های نمره دهی پژوهش خاص

  1. ارزیابی استاد: از20 نمره و با ضریب 1 در نمره نهایی

این ارزیابی توسط استاد علمی پژوهش خاص و بر اساس میزان مراجعه طلبه و انجام به موقع تکالیف محوّله انجام می شود.

  1. نمره پژوهش: از20 نمره و با ضریب 3 در نمره نهایی

نمره پژوهش بر اساس ملاک های و ضوابط مقالات علمی (مجله) و به شرح زیر محاسبه می گردد.

شیوه ارزشیابی مقالات علمی

سیر منطقی، انسجام، قوّت علمی و صحت نوشتاری بدنه‌ی مقاله

12 نمره

موضوع و عنوان مقاله

1 نمره

چکیده

1 نمره

کلید واژه

0/5 نمره

مقدمه

1 نمره

نتیجه‌گیری

0/5 نمره

فهرست منابع و مآخذ و پاورقی‌ها

2 نمره

امور شکلی

2 نمره

 

Add comment


Security code
Refresh

منوی اصلی


ورود طلاب 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS