پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی محیطی حرفه ای برای پژوهشگران Print


 

 

مدرس کارگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی مبتنی بر اصطلاح‌نامه به تشریح ویژگی های پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از ستاد خبری یازدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال؛ محمد کریمی با بیان اینکه در حوزه علوم اسلامی چنین پایگاهی در دنیا وجود ندارد افزود: ما تقدیرنامه یونسکو را هم در این خصوص داریم.

وی در تعریف این پایگاه گفت: در پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی برای دقت و سرعت بخشیدن به جستجوی کلمات کلیدی در هر جستجو هم عرض بودن، هم پوشانی بودن و وابستگی واژه مورد جستجو برای جستجوگر آماده می‌شود.

مدرس این کارگاه با بیان اینکه در حوزه علوم اسلامی به دلیل مطرح بودن بحث های نظری و پیچیده اختلافات زیادی در حوزه علوم اسلامی وجود دارد گفت: برای راحتی کار پژوهشگران، محققان و اساتید و در جهت ساختارمند کردن اصطلاحات در حوزه علوم اسلامی پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی راه اندازی شد.

کریمی در ادامه از ساختار درختواره ای این پایگاه علمی در حوزه علوم اسلامی خبر داد و افزود: هنگام جستجوی کلمات در پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، در مورد یک کلمه به مانند شجره نامه عمل می‌کند و برای محقق نشان می‌دهد که پدر یک واژه چیست و فرزندان آن واژه را نیز مشخص می کند.

وی افزود: در کار تحقیقاتی باید دانست که یک واژه از کجا آمده و ریشه اش چیست، به چه کلمه ای وابسته و به چه واژه ای وابسته نیست، همچنین باید دانست که با چه اصطلاحات دیگری ارتباط دارد و از چه منابعی استفاده و استخراج شده است.
مدرس این کارگاه گفت: در این پایگاه محقق می‌تواند هر یک از این واژه های مرتبط را مطالعه کرده و ساختار را ببیند.

با اشاره به اینکه در پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی هر اصطلاح را متخصصین آن حوزه بررسی و ثبت کرده اند گفت: این متخصصین مشتقات آن واژه را نیز استخراج کرده اند که کاربران می‌توانند در جستجوی یک کلمه همه این اطلاعات را مشاهده نمایند.

محمد کریمی با بیان اینکه اصطلاح نامه ها به محققین کمک می‌کنند تا بتوانند منابع را نیز استخراج کنند گفت: با هر جستجو، پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی چکیده جامعه و کامل به همراه منابع را نیز در اختیار پژوهشگر قرار می‌دهد.
وی اضافه کرد: در این پایگاه در مورد یک کلمه بیان می‌شود که محققین دیگر از یک اصطلاح در آثار خود چگونه استفاده کرده است.

مدرس کارگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی مبتنی بر اصطلاحنامه با اشاره به قدرت تحلیل پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی گفت: این پایگاه قادر است بیشترین داده های ورودی کاربران را تحلیل می کند.

محمد کریمی در این خصوص افزود: در این تحلیل به پژوهشگر نمایان می‌شود که کاربران در کدام حوزه علمی تحقیق انجام داده اند و بازه زمانی تحقیق آنها نیز مشخص می‌شود.

وی گفت: با این قابلیت نشان داده می‌شود که حوزه علوم اسلامی در کدام بخش خلا دارد به محققان دیگر می گوید که در آن خلا ها بیشتر کار کنند.

مدرس این کارگاه با بیان اینکه کشورهای دیگر نیز به سامانه های ما ورود می کنند گفت: این پایگاه کمک می‌کند تا بدانیم آنها به چه حوزه هایی تمایل دارند و آنها را تحلیل کنیم که این هم به استاتید و هم به تصمیم گیرندگان کمک شایانی می کند.

کریمی به قابلیت ثبت پیشنهاد توسط کاربران نسبت به اصطلاحات نیز اشاره کرد و گفت: پژوهشگران و کاربران می‌توانند با پیشنهاد خود بیان کنند که در یک اصطلاح باید چه مواردی بیان میشد که در پایگاه اشاره نشده است.

وی افزود: پس از پیشنهاد کاربر، متخصصین ما آن پیشنهاد را بررسی کرده و پس از تایید در پایگاه ثبت می‌شود.