قرائت سوره در فریضه Print

 

بسم الله الرحمن الرحیم

در این پژوهش، اقوال فقهای شیعه[1] - از قدمای ایشان تا معاصرین- و نیز نظرات مذاهب اربعه عامه، در موضوع «قرائت سوره [غیر از حمد] در نماز» جمع آوری شده­ است. از آنجا که این پژوهش بر اساس الگوی خاصی تهیه شده است، در هر دوره تعداد مشخصی از کتب مورد توجه قرار گرفته است.

 

طرح مسئله: آیا قرائت سوره (غیر از فاتحة الکتاب) در نمازهای واجب و در فرض اختیار، واجب است؟

 

مظان بحث: این مسئله در کتاب الصلاة و در بسیاری از کتب، ذیل عنوان «قرائت» بحث شده است.

 

اقوال فقهای شیعه:

اقوال ایشان را به طور کلی میتوان به چهار دسته تقسیم کرد:

وجوب قرائت یک سوره کامل

وجوب قرائت (ولو یک سوره غیر کامل)

مستحب

وجوب قرائت یک سوره کامل امّا اگر نخواند نمازش باطل نیست.[2]

 

قول عامه:

در برخی کتب اصحاب اینگونه نقل شده که در بین عامه نیز بین سه قول اول اختلاف هست. [1]

 

تفصیل اقوال قدمای از شیعه (قبل از شیخ طوسی[3]):

الف- وجوب قرائت یک سوره کامل:

کلینی(الکافی، ج3، ص314)[2] – علی الظاهر

ابن ابی عقیل(مجموعه فتاوی، ص32)[3]

سید مرتضی (الانتصار، ص145) [4]

سید مرتضی (الناصریات، ص218) [5]

حلبی( الکافی فی الفقه، ص117)[6]

ب؛ مستحب  :

سلار(المراسم، ص69)[7]

ابن جنید(مجموعه فتاوی، ص54)[8] البته این بنابر نقل مختلف است لکن در ریاض اشکال کرده و آورده است که وی قائل به وجوب سوره بوده اما اتمام آن را واجب نمی دانسته است.[4]

ج؛ واضح نیست:

الفقه، ص105 [9]

مغربی(دعائم الاسلام، ج1، ص160)[10]

شیخ صدوق(المقنع، ص91)[11]

شیخ صدوق(الهدایه، ص134)[12]

شیخ صدوق)من لایحضره الفقیه، ج1، ص306)[13]

شیخ مفید) المقنعه، ص 104 ([14] اگرچه در معتبر نسبت وجوب داده است لکن ملاحضه سیاق کلام، مانع برداشت وجوب از تعابیری چون «تقرأ» میباشد. زیرا ایشان همین تعبیر را در همان سیاق برای مواردی که قطعاً واجب نیست به کار برده است. این مطلب نسبت به تمامی مواردی که غیر واضح دانسته­ایم وجود دارد.

 

تفصیل اقوال فقهای دوره دوم(از شیخ طوسی تا علامه حلی):

الف- وجوب قرائت یک سوره کامل:

شیخ طوسی)تهذیب، ج2، ص70) [15]

شیخ طوسی(الخلاف، ج1، ص335)[16]

شیخ طوسی(المبسوط، ج1، ص107)[17]

شیخ طوسی )النهایه، ص77)[18]

ابن حمزه(الوسیله، ص93) [19]

ابن زهره)غنیه، ص77)[20]

ابن ادریس)السرائر، ج1، ص 215)[21]- علی الظاهر ایشان فتوی داده­اند و نه احتیاط واجب

ب: بنا بر احتیاط: وجوب قرائت یک سوره کامل؛ محقّق (الشرایع، ج1، ص72)  [22]

ج: مستحب؛  محقّق) المعتبر، ج2، ص 171) [23]

 

تفصیل اقوال فقهای دوره سوم (از علامه تا صاحب جواهر):

الف- وجوب قرائت یک سوره کامل:

علامه(تذکره، ج3، ص130)[24] ایشان این قول را أشهر دانسته امّا نظر خود را به طور واضح بیان نکرده است لکن به نظر میرسد که نظر وی نیز همین است.

علامه(قواعد، ج1، ص272)[25]

علامه(مختلف، ج2، ص142) [26]

فخرالمحققین(ایضاح، ج1، ص107) [27]

شهید اول(دروس، ج1، ص171) [28]

محقق ثانی(جامع المقاصد، ج2، ص242) [29]

شهید ثانی(مسالک، ج1، ص205) [30]

محقق اردبیلی(مجمع الفائده، ج2، ص200)[31] – علی الأظهر

بحرانی(حدائق، ج8، ص115) [32]

سید جواد عاملی(مفتاح الکرامه، ج7، ص95) [33]

نراقی(مستند، ج5، ص90) [34]

ب- مستحب: عاملی(مدارک، ج3، ص347) [35] البته در این دوره بزرگانی چون صاحب ذخیره، کفایه، مفاتیح و ... قائل به استحباب هستند لکن از آنجا که در الگوی ارائه شده مطرح نشده­اند آورده نشد.

 

تفصیل اقوال فقهای دوره چهارم (از صاحب جواهر تا کنون):

الف- وجوب قرائت یک سوره کامل:

نجفی(جواهر الکلام، ج9، ص331)[36]

همدانی(مصباح، ج9، ص142) [37]

سید یزدی(عروة محشی، ج2، ص492) [38]

شیخ عبدالکریم حائری(عروة محشی، ج2، ص492) [39]

نائینی(عروة محشی، ج2، ص492) [40]

آقا ضیاء الدین عراقی(عروة محشی، ج2، ص492)  [41]

سید ابوالحسن اصفهانی(عروة محشی، ج2، ص492)  [42]

محمد حسین کاشف الغطاء(عروة محشی، ج2، ص492)

سید حسین بروجردی(عروة محشی، ج2 ص492) [43]

سید عبدالهادی شیرازی(عروة محشی، ج2، ص492) [44]

حکیم(عروة محشی، ج2، ص492) [45]

سید احمد خوانساری(عروة محشی، ج2، ص492) [46]

امام خمینی(توضیح المسائل المحشی، ج1، ص543) [47]

اراکی(توضیح المسائل المحشی، ج1، ص543) [48]

گلپایگانی(توضیح المسائل المحشی، ج1، ص543) [49]

فاضل(توضیح المسائل المحشی، ج1، ص543) [50]

رهبری[5](توضیح المسائل المحشی، ج1، ص610) [51]

صافی(توضیح المسائل المحشی، ج1، ص543) [52]

سبحانی(توضیح المسائل، ص246) [53]

سید محمد سعید طباطبائی(منهاج، ج1، ص160) [54]

ب- وجوب قرائت (ولو یک سورة غیر کامل): سید صادق روحانی(منهاج، ج1، ص224) [55]

ج- به احتیاط واجب: وجوب قرائت (ولو یک سورة غیر کامل): فیاض(منهاج، ج1، ص248) [56]

د- وجوب قرائت، و به احتیاط واجب اتمام سوره : سیستانی(توضیح المسائل المحشی، ج1، ص543)[57]

ه- به احتیاط واجب: وجوب قرائت یک سوره کامل:

آل یاسین(عروة محشی، ج2، ص492)[58]

خوئی(عروة محشی، ج2، ص492)[59]

تبریزی(توضیح المسائل المحشی، ج1، ص543)[60]

بهجت(توضیح المسائل المحشی، ج1، ص543) [61]

مکارم(توضیح المسائل المحشی، ج1، ص543) [62]

وحید(منهاج، ج2، ص180)[63]

و- مستحب: شبیری زنجانی(توضیح المسائل المحشی، ج1، ص543) [64]

 

 

****************************** ضمیمه *********************************

[1] مغني لابن قدامه_ ج1، ص354

[مَسْأَلَة قِرَاءَةُ سُورَةٍ مَعَ الْفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ كُلّ صَلَاةٍ]

(681) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً فِي ابْتِدَائِهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّهُ يُسَنُّ قِرَاءَةُ سُورَةٍ مَعَ الْفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ، وَيَجْهَرُ بِهَا فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْفَاتِحَةِ، وَيُسِرُّ فِيمَا يُسِرُّ بِهَا فِيهِ. وَالْأَصْلُ فِي هَذَا فِعْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ فَإِنَّ أَبَا قَتَادَةَ رَوَى «، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ» . وَفِي رِوَايَةٍ: فِي الظُّهْرِ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَرَوَى أَبُو بَرْزَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ مِنْ السِّتِّينَ إلَى الْمِائَةِ. وَقَدْ اشْتَهَرَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلسُّورَةِ مَعَ الْفَاتِحَةِ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ، وَنُقِلَ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا، وَأَمَرَ بِهِ مُعَاذًا، فَقَالَ: اقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَبِسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَاللَّيْلِ إذَا يَغْشَى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَيُسَنُّ أَنْ يَفْتَتِحَ السُّورَةَ بِقِرَاءَةِ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ، وَافَقَ مَالِكٌ عَلَى هَذَا؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ: لَا يَقْرَأُ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فِي أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ، وَيَسْتَفْتِحُ بِهَا فِي بَقِيَّةِ السُّوَرِ. وَيُسِرُّ بِهَا فِي السُّورَةِ كَمَا يُسِرُّ بِهَا فِي أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ، وَالْخِلَافُ هَاهُنَا كَالْخِلَافِ ثَمَّ، وَقَدْ سَبَقَ الْقَوْلُ فِيه

* شیخ طوسی ره (الخلاف، ج1، ص335): الظاهر من روايات أصحابنا و مذهبهم أن قراءة سورة أخرى مع الحمد واجبة في الفرائض، و لا يجزي الاقتصار على أقل منها، و به قال‌ بعض أصحاب الشافعي «1»، الا انه جوز بدل ذلك ما يكون قدر آياتها من القرآن. و قال بعض أصحابنا: ان ذلك مستحب، و ليس بواجب «2»، و به قال الشافعي، و أكثر أصحابه «3». و حكى أبو بكر بن المنذر عن عثمان بن أبي العاص انه قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، و ثلاث آيات بعدها، و هذا قدر أقصر سورة «4»

(1) الام 1: 102 - (2) مال اليه سلار في مراسمه: 69 حيث قال (في مقام تعداد واجبات الصلاة): (و قراءة الفاتحة في الأوليين من كل صلاة)، و لم يتعرض إلى السورة أصلا. و نسب العلامة في المختلف: 91 ذلك الى ابن الجنيد و الى الشيخ المصنف في النهاية. - (3) المجموع 3: 388.

(4) قال النووي في المجموع 3: 388- 389- قال القاضي أبو الطيب عن عثمان بن أبي العاص الصحابي و طائفة انه تجب مع الفاتحة سورة أقلها ثلاث آيات، و حكاه صاحب البيان عن عمر بن الخطاب.

[2] أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ لَا بِأَكْثَرَ.- البته روایات متعددی آورده و ظاهر آن است که قائل به وجوب بوده است.

[3] - المشهور انّه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد‌ في الثنائية و الأولتين من الرباعيّة، و الثلاثيّة، و هو اختيار الشيخ في الخلاف و الجمل، و الاستبصار، و هو اختيار السيّد المرتضى، و ابن أبى عقيل، و ابن البرّاج، و ابن إدريس.

[4] و مما انفردت به الإمامية: القول بوجوب قراءة سورة تضم إلى الفاتحة في الفرائض خاصة على من لم يكن عليلا و لا معجلا لشغل أو غيره، و أنه لا يجوز قراءة بعض سورة في الفريضة، و لا سورتين مضافتين إلى الحمد في الفريضة و إن جاز ذلك في السنة، و لا إفراد كل واحدة من سورة و الضحى و أ لم نشرح عن صاحبتها، و كذلك إفراد سورة الفيل عن لإيلاف.

[5] المسألة الخامسة و الثمانون وجوب القراءة معين بفاتحة الكتاب و غير متعين بالسورة الأخرى

[6] يجب مضيقا في الركعتين الأوليين من الرباعيات و المغرب و في صلاة الغداة و التقصير الحمد و سورة مع الإمكان، و الحمد وحدها مع الاضطرار

[7] كيفية الصلاة تشتمل على واجب و ندب. فالواجب: النية للقربة و التعيين، و أداؤها في وقتها، و استقبال القبلة و تكبيرة الافتتاح، و قراءة الفاتحة في الأوليين من كل صلاة، و قراءة الحمد و التسبيح في الثوالث و الروابع، و الركوع و السجود و التسبيح فيهما، و القيام و القعود، و التشهدان، و الصلاة على النبي (ص) و آله الطاهرين في كل صلاة.

[8] للشيخ رحمه اللّه تعالى قول آخر ان الواجب الحمد، و أمّا السورة فإنّها مستحبّة غير واجبة، اختاره في النهاية، و هو اختيار ابن الجنيد. الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 142).

[9] ثم تقرأ فاتحة الكتاب و سورة في الركعتين الأولتين  و في الركعتين الأخروين الحمد وحده و إلا فسبح فيهما ثلاثا ثلاثا تقول سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر تقولها في كل ركعة منهما ثلاث مراتو لا تقرأ في المكتوبة سورة ناقصة و لا بأس في النوافل.

[10] رُوِّينَا عَنْهُمْ ص أَنَّهُمْ قَالُوا يُبْتَدَأُ بَعْدَ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَسُورَةٍ وَ كَرِهُوا ص أَنْ يُقَالَ بَعْدَ فَرَاغِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ آمِينَ كَمَا تَقُولُ الْعَامَّةُ وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص إِنَّمَا كَانَتِ النَّصَارَى تَقُولُهَا‌

وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ يُقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مِثْلُ سُورَةِ الْمُرْسَلَاتِ وَ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَ فِي الْعَصْرِ مِثْلُ الْعَادِيَاتِ وَ الْقَارِعَةِ وَ فِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ وَ فِي الْفَجْرِ أَطْوَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَ لَيْسَ فِي هَذَا شَيْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ‌

و قد ذكرنا ما ينبغي من التخفيف في صلاة الجماعة و أن يصلي بصلاة أضعفهم لأن فيهم ذا الحاجة و العليل و الضعيف و أن الفضل لمن صلى وحده و قدر على التطويل أن يطول و لا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل-

و في الظهر و العشاء الآخرة بأوساطه و في العصر و المغرب بقصاره‌

وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ بَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بَسُورَةٍ ثُمَّ رَأَى أَنْ يَتْرُكَهَا وَ يَأْخُذَ فِي غَيْرِهَا فَلَهُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَبْلُغْ نِصْفَ السُّورَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَدَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُهَا وَ كَذَلِكَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ خَاصَّةً لَا يَقْطَعُهُمَا إِلَى غَيْرِهِمَا وَ إِنْ بَدَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَطَعَهَا وَ رَجَعَ إِلَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ سُورَةَ الْمُنَافِقِينَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ خَاصَّةً‌

وَ رُوِّينَا عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُقْرَأَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ نَهَى عَنْ تَبْعِيضِ السُّورَةِ فِي الْفَرَائِضِ‌

و كذلك لا يقرن فيها بين سورتين بعد فاتحة الكتاب و رخصوا في التبعيض و القران في النوافل‌

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ سُنَّةٌ وَ لَيْسَتْ مِنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ فَمَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ وَ مَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً لَمْ‌ تُجْزِهِ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ لَا يُجْزِي تَعَمُّدُ تَرْكِ السُّنَّةِ قَالَ وَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِي الصَّلَاةِ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَعَمَّدَ تَرْكَ شَيْ‌ءٍ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ حُدُودِ الصَّلَاةِ وَ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌

[11] إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن الظهر قبل العصر  فصل ست ركعات، توجه في الركعة الأولى، و تقرأ فيها قول هو الله أحد و في‌ الثانية قل يا أيها الكافرون و تقرأ في سائر النوافل ما شئت، و أفضله قل هو الله أحد. ثمَّ تؤذن بعد ست ركعات، و تصلي بعد الأذان ركعتين، ثمَّ تقوم  و تصلي الفريضة.

و ليكن الأذان و الإقامة موقوفين ، و تكون بينهما جلسة إلا المغرب، فإنه يجزيك بين الأذان و الإقامة نفس.

ثمَّ أقم، و عليك بالتخشع و الإقبال على صلاتك ، و كبر ثلاث تكبيرات و قل: اللهم أنت الملك (الحق المبين) لا إله إلا أنت، سبحانك و بحمدك، إني  ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه  لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثمَّ كبر تكبيرتين و قل: لبيك و سعديك، و الخير في يديك، و الشر ليس إليك، و المهدي من هديت، عبدك و ابن عبدك، منك، و بك، و لك، و إليك، لا‌ملجأ و لا منجى منك إلا إليك، سبحانك و حنانيك، تباركت و تعاليت، سبحانك رب البيت الحرام...... ثمَّ اقرأ فاتحة الكتاب ، و اقرأ أي سورة  القرآن شئت.

[12] قال الصادق عليه السلام: (لا تقرن بين سورتين) «1» في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس «2».

و لا تقرأ في الفريضة شيئا «3» من العزائم الأربع، و هي: سجدة لقمان «4»، و حم السجدة، و النجم، (و سورة اقرأ) «5» باسم ربك «6»، و لا بأس أن (تقرأ بها) «7» في النافلة «8».

______________________________
(1) هكذا في «ت». «لا تقرنن بين السورتين» ج. «لا يقرأ بين القراءة سورتين» ب، «لا تقرأ بين القراءة سورتين» د. «لا تقرن بين السورتين» البحار، المستدرك.

(2) عنه البحار: 85- 45 صدر ح 34، و المستدرك: 4- 163 ح 4. الفقيه: 1- 200 ذيل ح 7 باختلاف في ألفاظ ذيله، و في الكافي: 3- 314 ح 10، و التهذيب: 2- 70 ح 26، و ص 72 ح 35، و الاستبصار: 1- 317 ح 2، و مستطرفات السرائر: 110 ح 64 مسندا عن أبي جعفر عليه السلام، و فيها كراهة الجمع بين السورتين، عن معظمها الوسائل: 6- 50- أبواب القراءة- ب 8 ح 2 و ح 6. و في فقه الرضا: 125 مضمون صدره، و في المختلف: 93 عن المصنف صدره.

(3) هكذا في البحار، و المستدرك. «بشي‌ء» ب، ج، د.

(4) يعني السورة التي تلي سورة لقمان.

(5) «و اقرأ» ب، د.

(6) عنه البحار: 85- 45 ضمن ح 34، و المستدرك: 4- 202 صدر ح 1. الفقيه: 1- 200 ذيل ح 7 مثله، و في الكافي: 3- 318 صدر ح 6، و التهذيب: 2- 96 صدر ح 129 صدره، عنهما الوسائل:

6- 105- أبواب القراءة- ب 40 ح 1.

(7) «تقرأها» ج.

(8) عنه البحار: 85- 45 ضمن ح 34، و المستدرك: 4- 202 ذيل ح 1. التهذيب: 2- 292 ذيل ح 30، و الاستبصار: 1- 320 ذيل ح 3 بمعناه، عنهما الوسائل: 6- 105- أبواب القراءة- ب 40 ح 2.

و موسع عليك أي سورة قرأت في فرائضك، إلا أربع سور، و هي:

«و الضحى»، و «أ لم نشرح»، و «أ لم تر كيف»، و «لإيلاف» فإن قرأتها كانت «1» قراءة «و الضحى» و «أ لم نشرح» في ركعة، لأنهما جميعا سورة واحدة، و «لإيلاف» و «أ لم تر كيف» في ركعة، لأنهما جميعا سورة واحدة، و لا تنفرد بواحدة من هذه الأربع سور «2» في ركعة «3» فريضة «4».

[13] فَإِذَا كَبَّرْتَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ فَاقْرَأِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُورَةً مَعَهَا مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ أَيَّ السُّوَرِ قَرَأْتَ فِي فَرَائِضِكَ إِلَّا أَرْبَعَ سُوَرٍ وَ هِيَ سُورَةُ وَ الضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ لِأَنَّهُمَا جَمِيعاً سُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَ لِإِيلَافٍ وَ أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ لِأَنَّهُمَا جَمِيعاً سُورَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ قَرَأْتَهُمَا كَانَ قِرَاءَةَ الضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ لِإِيلَافٍ وَ أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فِي رَكْعَةٍ

[14] ثم يكبر تكبيرتين آخرتين إحداهما بعد الأخرى كما قدمنا ذكره و يقول‌ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ .....ثم يقرأ الحمد و قل هو الله أحد يفتتحها ب‍ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

[15]

251- 19- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَقَمْتُ لِلصَّلَاةِ أَقْرَأُ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فِي فَاتِحَةِ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا قَرَأْتُ فَاتِحَةَ الْقُرْآنِ أَقْرَأُ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- مَعَ السُّورَةِ قَالَ نَعَمْ.

252- 20- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ابْتَدَأَ بِ‍ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ* فِي صَلَاتِهِ وَحْدَهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ فَلَمَّا صَارَ إِلَى غَيْرِ أُمِّ الْكِتَابِ مِنَ السُّورَةِ تَرَكَهَا فَقَالَ الْعَبَّاسِيُّ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ يُعِيدُهَا مَرَّتَيْنِ عَلَى رَغْمِ أَنْفِهِ يَعْنِي الْعَبَّاسِيَّ.

253- 21- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ع لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ لَا بِأَكْثَرَ.

254- 22- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ فَقَالَ لَا لِكُلِّ سُورَةٍ رَكْعَةٌ.

255- 23- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يُجْزِي عَنِّي أَنْ أَقُولَ فِي الْفَرِيضَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا إِذَا كُنْتُ مُسْتَعْجِلًا أَوْ أَعْجَلَنِي شَيْ‌ءٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

256- 24- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا وَ يَجُوزُ لِلصَّحِيحِ فِي قَضَاءِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ.

وَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ مَعَ الِاخْتِيَارِ لَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى سُورَةٍ وَاحِدَةٍ.

257- 25- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَرَوِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْرَأُ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ لَيْسَ يُقَالُ أَعْطِ كُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ ذَاكَ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

258- 26- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ‌عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَا بَأْسَ.

259- 27 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تَجُوزُ وَحْدَهَا فِي الْفَرِيضَةِ.

260- 28- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا تُجْزِي فِي الْفَرِيضَةِ.

فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ بِدَلَالَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى سُورَةِ الْحَمْدِ مَعَ الِاخْتِيَارِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ‌

261- 29- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ فِي الْفَرِيضَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ إِذَا مَا أَعْجَلَتْ بِهِ حَاجَةٌ أَوْ تَخَوَّفَ شَيْئاً.

262- 30 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَقْرَأُ الرَّجُلُ السُّورَةَ الْوَاحِدَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ.

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُكَرِّرَهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ دُونَ أَنْ يُفَرِّقَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَ هَذَا إِذَا لَمْ يُحْسِنْ غَيْرَهَا فَأَمَّا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ.

263- 31- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ‌مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ وَ هُوَ يُحْسِنُ غَيْرَهَا فَإِنْ فَعَلَ فَمَا عَلَيْهِ قَالَ إِذَا أَحْسَنَ غَيْرَهَا فَلَا يَفْعَلْ وَ إِنْ لَمْ يُحْسِنْ غَيْرَهَا فَلَا بَأْسَ.

264- 32 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَرَأَ بِنَا بِالضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ.

فَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ قَرَأَهُمَا فِي رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ وَ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قِرَاءَةُ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ إِلَّا فِي رَكْعَةٍ وَ إِذَا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ قَرَأَهُمَا فِي رَكْعَةٍ.

265- 33 وَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: صَلَّى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَرَأَ فِي الْأُولَى وَ الضُّحى وَ فِي الثَّانِيَةِ أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ.

فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَضَمَّنَتْ أَنَّهُ قَرَأَهُمَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ قَرَأَهُمَا فِي النَّافِلَةِ أَوِ الْفَرِيضَةِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى النَّافِلَةِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا تَأَوَّلْنَا عَلَيْهِ الرِّوَايَةَ الْأُولَى رِوَايَةُ.

266- 34- الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَجْرَ فَقَرَأَ وَ الضُّحى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ فِي رَكْعَةٍ.

وَ أَمَّا النَّوَافِلُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الْإِنْسَانُ فِيهَا بَيْنَ سُورَتَيْنِ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ أَنْ يُفَرِّقَ السُّورَةَ الْوَاحِدَةَ أَيْضاً وَ قَدْ قَدَّمْنَا طَرَفاً مِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ‌

267- 35- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ‌قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَا بَأْسَ.

268- 36- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْرُنُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ فَقَالَ إِنَّ لِكُلِّ سُورَةٍ حَقّاً فَأَعْطِهَا حَقَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ قُلْتُ فَيَقْطَعُ السُّورَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

269- 37- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ع هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقْرَأَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالسُّورَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَاقْرَأْ بِالسُّورَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ وَ مَا كَانَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ فَلَا تَقْرَأْ إِلَّا بِسُورَةٍ سُورَةٍ.

270- 38- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَجْمَعَ فِي النَّافِلَةِ مِنَ السُّوَرِ مَا شِئْتَ.

271- 39- وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تُقْسَمُ السُّورَةُ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ نَعَمِ اقْسِمْهَا كَيْفَ شِئْتَ.

272- 40- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ الطَّوِيلِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ مُحَسِّنٍ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الزَّوَالِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ يٰا أَيُّهَا الْكٰافِرُونَ وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ آخِرَ الْبَقَرَةِ آمَنَ الرَّسُولُ إِلَى آخِرِهَا وَ فِي الرَّكْعَةِ الْخَامِسَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ الْخَمْسَ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّكَ لٰا تُخْلِفُ الْمِيعٰادَ وَ فِي الرَّكْعَةِ السَّادِسَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللّهُ‌ أَحَدٌ وَ ثَلَاثَ آيَاتِ السُّخْرَةِ- إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَ فِي الرَّكْعَةِ السَّابِعَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ الْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ الْأَنْعَامِ- وَ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكٰاءَ الْجِنَّ إِلَى قَوْلِهِ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّامِنَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ وَ آخِرَ سُورَةِ الْحَشْرِ مِنْ قَوْلِهِ- لَوْ أَنْزَلْنٰا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلىٰ جَبَلٍ إِلَى آخِرِهَا فَإِذَا فَرَغْتَ قُلْتَ اللَّهُمَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ وَ لَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهّٰابُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَقُولُ أَسْتَجِيرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

273- 41- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ بِ‍ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يٰا أَيُّهَا الْكٰافِرُونَ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ رَكْعَتَيِ الزَّوَالِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ فِي أَوَّلِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ رَكْعَتَيِ الْإِحْرَامِ وَ الْفَجْرِ إِذَا أَصْبَحْتَ بِهِمَا وَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ.

274- 42- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يُقْرَأُ فِي هَذَا كُلِّهِ بِ‍ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ فِي الثَّانِيَةِ بِ‍ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ إِلَّا فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِ‍ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ثُمَّ يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ.

[16] مسألة 86 [وجوب قراءة سورة مع الحمد في الصلاة]

الظاهر من روايات أصحابنا و مذهبهم أن قراءة سورة أخرى مع الحمد واجبة في الفرائض، و لا يجزي الاقتصار على أقل منها، و به قال‌

بعض أصحاب الشافعي «1»، الا انه جوز بدل ذلك ما يكون قدر آياتها من القرآن.

و قال بعض أصحابنا: ان ذلك مستحب، و ليس بواجب «2»، و به قال الشافعي، و أكثر أصحابه «3».

و حكى أبو بكر بن المنذر عن عثمان بن أبي العاص انه قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، و ثلاث آيات بعدها، و هذا قدر أقصر سورة «4».

دليلنا: على المذهب الأول: طريقة الاحتياط، لأنه إذا قرأ سورة مع الحمد كانت صلاته صحيحة بلا خلاف، و إذا اقتصر على بعضها فليس على صحتها دليل.

و روى منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة، و لا بأكثر .

[17] و كان عليه إذا قرأ الحمد أن يقرأ سورة بعدها. الظاهر من المذهب أن قراءة سورة كاملة مع الحمد في الفرائض واجبة، و أن بعض السورة أو أكثرها لا يجوز مع الاختيار غير أنه إن قرأ بعض السورة أو قرن بين سورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلاة، و يجوز كل ذلك في حال الضرورة

[18] و أدنى ما يجزي من القراءة في الفرائض الحمد مرة واحدة و سورة معها مع الاختيار، لا يجوز الزّيادة عليه و لا النّقصان عنه. فمن صلّى بالحمد وحدها متعمّدا من غير عذر، كانت صلاته ماضية، و لم يجب عليه إعادتها، غير أنّه يكون قد ترك الأفضل. و إن اقتصر على الحمد ناسيا أو في حال الضّرورة من السّفر و المرض و غيرهما، لم يكن به بأس، و كانت صلاته تامّة. و لا يجوز الاقتصار على أقلّ من الحمد في حال من الأحوال. فمن لا يحسن الحمد، أو يحسن منها بعضها، فصلّى بما يحسنه، كانت صلاته ماضية، غير أنّه يجب عليه تعلّم الحمد على التّمام ليصلّي بها إذا أمكنه ذلك. فإن لم يمكنه، لم يكن عليه شي‌ء. و من لا يحسن غير الحمد، لم يكن به بأس في الاقتصار عليه، و لم يجب عليه زيادة التعلّم على ذلك، و كانت صلاته تامّة. و قراءة الأخرس و شهادته الشّهادتين، إيماء بيده مع الاعتقاد بالقلب. و لا يجوز أن يجمع بين سورتين مع الحمد في الفرائض. فمن‌ فعل ذلك متعمّدا، كانت صلاته فاسدة. و إن فعله ناسيا، لم يكن عليه شي‌ء. و كذلك لا يجوز أن يقتصر على بعض سورة و هو يحسن تمامها. فمن اقتصر على بعضها و هو متمكن لقراءة جميعها، كانت صلاته ناقصة، و ان لم يجب عليه إعادتها.

[19] و الفعل الواجب ثلاثة أضرب ركن و غير ركن و مختلف فيه. فالركن ستة أشياء‌؛ القيام مع القدرة و استقبال القبلة مختارا و النية و تكبيرة الإحرام و الركوع و السجود. و غير الركن المتفق على وجوبه تسعة أشياء؛‌ قراءة الحمد و سورة معها في الفرض مع القدرة و الاختيار

[20] و يجب عليه إذا كبر قراءة الحمد و سورة معها كاملة على جهة التضييق في الركعتين الأوليين من كل رباعية و من المغرب و في صلاة الغداة و السفر، فإن كان هناك عذر أجزأت الحمد وحدها.

[21] و يتحتم الحمد عندنا في الركعتين الأوليين، من كل فريضة، و هل يجب أن يضمّ إليها سورة أخرى أم تجزي بانفرادها للمختار؟ اختلف أصحابنا على قولين، فبعض منهم يذهب إلى أنّ قراءة الحمد وحدها تجزي للمختار، و بعضهم يقول لا بدّ من سورة أخرى مع الحمد، و تحتمها كتحتم الحمد، و هو الأظهر من‌ المذهب. و به يفتي السيد المرتضى، و الشيخ أبو جعفر في مسائل خلافه  و في جمله و عقوده  و الاحتياط يقتضي ذلك.

[22] و قراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين واجب في الفرائض مع سعة الوقت و إمكان التعلم للمختار و قيل لا يجب و الأول أحوط

[23] مسئلة: و في وجوب سورة مع الحمد في الفرائض للمختار مع سعة الوقت و إمكان التعلم روايتان «1»‌

، لا خلاف بين الأصحاب في جواز الاقتصار على الحمد في النوافل و في حال الاضطرار كالخوف و مع ضيق الوقت بحيث ان قرأ السورة خرج الوقت و عدم إمكان التعلم، و الخلاف لو اختلت أحد هذه الشرائط قال الشيخان في النهاية و المبسوط و المقنعة يجب ضم سورة إلى الحمد، و قال في الخلاف:

الظاهر من روايات أصحابنا وجوب قراءة سورة مع الحمد في الفرائض، و لا يجزي الاقتصار على أقل منها، و به قال بعض أصحاب الشافعي: الا انه جوّز بدل ذلك قدر آيها من القرآن، و قال بعض أصحابنا: ليس ذلك بواجب، و به قال الشافعي و غيره من الجمهور.

لنا- ما رووه و رويناه عن النبي صلّى اللّه عليه و آله نقلا يبلغ التواتر، و رواه طائفة منهم عن أبي قتادة «ان النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يقرأ في الأولين من الظهر بفاتحة الكتاب،

______________________________
(1) الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 4 ص 736.

و سورتين يطول في الاولى، و يقتصر في الثانية، و كذا في العصر» «1» و أمر معاذا فقال له: «اقرأ بالشمس و ضحيها، و سبّح اسم ربك الأعلى و الليل إذا يغشى» «2» و متابعته في الصلاة واجبة لأن فعله امتثال في مقابلة الأمر المطلق المشترك بينه و بين أمته، و لقوله «صلّوا كما رأيتموني أصلي» «3» و روى الجمهور عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب و معها غيرها» «4».

و من طريق الأصحاب ما رواه يحيى بن عمران الهمداني قال: «كتبت الى أبي جعفر عليه السّلام ما تقول فيمن قرأ أم الكتاب فلما صار الى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العياشي ليس بذلك بأس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه» «5» و عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة و لا بأكثر» «6».

و أما الجواز في حال الضرورة فعليه الوفاق، و يؤيده ما رواه حسين الصيقل قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «أ يجزي عني أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شي‌ء؟ فقال: لا بأس» «7» و ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، و يجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل و النهار» «8» و هذان الخبران يدلان على‌

______________________________
(1) سنن البيهقي ج 2 ص 66 (مع تفاوت).

(2) سنن البيهقي ج 2 ص 393.

(3) صحيح البخاري ج 1 كتاب الأذان باب 8 ص 163.

(4) سنن البيهقي ج 2 ص 59.

(5) الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 11 ح 6.

(6) الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 4 ح 2.

(7) الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 2 ح 4.

(8) الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 2 ح 5.

ما تضمنا نطقا، و على غير ذلك من الضرورات فحوى.

و على ذلك يحمل ما رواه علي بن رباب، و الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «الحمد وحدها تجزي في الفريضة» «1» قال الشيخ في التهذيب: دل على ذلك ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الأولتين إذا ما أعجلت به حاجته أو تخوف شيئا» «2».

و اعلم انما ذكره الشيخ تحكّم في التأويل، و الظاهر ان فيه روايتين و حمل إحديهما على الجواز و الأخرى على الفضيلة أقرب، و يدل على ذلك أيضا ما رواه حريز بن عبد اللّه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «عن السورة تصلي في الركعتين من الفريضة؟ فقال: نعم إذا كانت ست آيات نصفها في الركعة الاولى، و النصف الأخر في الركعة الثانية» «3» و يدل على الجواز أيضا ما روى زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام «في رجل قرأ سورة فغلط، أ يدع المكان الذي غلط فيه و يمضي في قرائته أو يدع تلك السورة و يتحول منها الى غيرها؟ قال: كل ذلك لا بأس به، و ان قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع» «4».

و فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله الذي استدللنا به يعارضه قوله عليه السّلام للأعرابي و قوله «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» و هو دليل الاجزاء، و روى إسماعيل بن الفضل قال:

«صلى بنا أبو عبد اللّه و أبو جعفر عليهما السّلام فقرأ بفاتحة الكتاب و آخر المائدة فلما سلّم التفت إلينا فقال: إنما أردت أن أعلمكم» «5».

و لو قرن بين سورتين مع الحمد في الفرائض ففيه روايتان:

______________________________
(1) الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 2 ح 3.

(2) الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 2 ح 2.

(3) الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 5 ح 2.

(4) الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 4 ح 7.

(5) الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 5 ح 1.

إحديهما: المنع، قد ذهب اليه الشيخ في المبسوط و النهاية و قال في الخلاف:

«الأظهر أن قراءة سورة مع الحمد في الفريضة واجبة» و في أصحابنا من قال: يستحب و استدل برواية محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: «سألته أ يقرأ الرجل السورتين في ركعة؟ قال: لكل سورة ركعة» «1».

و الأخرى: الجواز، رواها زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام «انما يكره الجمع بين السورتين في الفريضة» «2» و الوجه الكراهية توفيقا، و اليه أومأ في الاستبصار، قال الشيخ في المبسوط: قراءة سورة بعد الحمد واجب غير انه ان قرأ بعض سورة أو قرن ما بين سورة بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلاة، و قال ابن الجنيد: لو قرأ بأم الكتاب و بعض سورة في الفرض أجزأه، و يجوز أن يكرر السورة في الركعتين، و أن يقرأ السورتين متساويتين فيهما، و الأفضل أن يقرأ أطولهما في الاولى، و أقصرهما في الثانية، و قال في الخلاف: لا ترجيح.

لنا- المنقول من النبي صلّى اللّه عليه و آله أو الأئمة روى أبو قتادة «ان النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يقرأ في الأولتين من الظهر بفاتحة الكتاب و سورتين يطوّل في الاولى، و يقصر في الأخرى، و كذا في العصر و الصبح» «3» و لا نعرف استحباب قراءة السورة التي تلي الاولى في الركعة الثانية، و يجوز لمن لم يحفظ أن يقرأ في المصحف لان القدر الواجب هو القراءة محفوظة كانت أو لم تكن، و يؤيد ذلك ما رواه الحسن بن زياد الصيقل، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «في الرجل يصلي و هو ينظر المصحف يقرأ فيه، و يضع السراج قريبا منه، قال: لا بأس» «4».

______________________________
(1) الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 8 ح 1.

(2) الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 8 ح 2.

(3) سنن البيهقي ج 2 ص 66.

(4) الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 41 ح 1.

و كان لرسول اللّه سكتتان سكتة بعد الحمد و أخرى بعد السورة و قال أحمد:

سكتة بعد الافتتاح، و أخرى بعد الحمد، و أنكر مالك و أبو حنيفة ذلك، روى سمرة قال: «حفظ لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سكتة بعد الحمد» «1».

و لنا- ما رواه جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السّلام «ان رجلين اختلفا في صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كم كان له من سكتة؟ فكتب الى أبي ابن كعب فقال: كان له سكتتان، إذا فرغ من أم القرآن، و إذا فرغ من السورة» «2» و لأن المقتضي السكوت عقيب الحمد مقتض لسكوته بعد السورة.

[24] مسألة 219: و في وجوب سورة بعد الحمد في الثنائية و أوليي غيرها قولان: الأشهر: الوجوب‌

[25] الفصل الرابع: القراءة:‌ و ليست ركنا بل واجبة تبطل الصلاة بتركها عمدا؛ و يجب الحمد ثمَّ سورة كاملة في ركعتي الثنائية و الأوليين من غيرها؛ و البسملة آية منها و من كل سورة.

[26] الفصل الثاني في القراءة‌؛ مسألة: المشهور أنّه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد في الثنائية‌ و الأوّلتين من الرباعية و الثلاثية، و هو اختيار الشيخ في الجمل «1» و الخلاف «2» و الاستبصار «3»، و هو اختيار السيد المرتضى «4»، و ابن أبي عقيل [1]، و أبي الصلاح «6»، و ابن البرّاج «7»، و ابن إدريس «8». و للشيخ- رحمه اللّه تعالى- قول آخر: إنّ الواجب الحمد، و أمّا السورة فإنّها مستحبّة غير واجبة اختاره في النهاية «9»، و هو اختيار ابن الجنيد [2] و سلّار «11».

لنا: قوله تعالى «فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ» «12» وجه الاستدلال به يتوقّف على‌

______________________________
[1] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في كشف الرموز: ج 1 ص 153 و فيه: أقل ما يجزى في الصلاة عند آل الرسول- صلّى اللّه عليه و آله- من القراءة فاتحة الكتاب.

[1] لا يوجد كتابه لا يوجد لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 174: و فيه: لو قرأ بأم الكتاب و بعض سورة في الفرض أجزأه.

______________________________
(1) الجمل و العقود: ص 68.

(2) الخلاف: ج 1 ص 335 المسألة 86.

(3) الاستبصار: ج 1 ص 314 ح 1 و 2 و 3.

(4) الانتصار: ص 44.

(6) الكافي في الفقه: ص 118.

(7) المهذب: ج 1 ص 97.

(8) السرائر: ج 1 ص 220.

(9) النهاية: ص 75.

(11) المراسم: ص 71.

(12) المزمل: 20.

مقدّمات: إحداها: أنّ الأمر للوجوب، و قد بيّناه في كتبنا الأصولية «1».

الثانية: أنّ لفظة «ما» هنا للعموم لحسن الاستثناء الذي هو إخراج ما يتناول اللفظ قطعا عن الإرادة كما في العدد، و قد استوفينا الكلام فيه في علم أصول الفقه [1].

الثالثة: أنّ القراءة لا تجب في غير الصلاة و هو إجماع، إذا ثبت هذا فنقول: يجب بمقتضى هذا الأمر وجوب قراءة كلّ ما تيسّر من القرآن في الصلاة خرج عنه ما زاد على الحمد و السورة بالإجماع، فتعين الباقي عملا بالمقتضي السالم عن معارضة الإجماع الدالّ على خلافه، و ما رواه منصور بن حازم قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة و لا بأكثر «3».

و لأنّ وجوب الصلاة في الذمّة متيقّن فلا يخرج المكلّف عن العهدة باليقين إلّا بقراءة السورة مع الحمد. و لأنّ وجوب التسمية بعد الحمد قبل السورة يستلزم وجوب السورة و الملزوم ثابت فيثبت اللازم. أمّا الملازمة فظاهرة، إذ لو صلّى بالحمد وحدها على تقدير عدم وجوب السورة لم تجب عليه الإعادة و ان ترك التسمية بعد الحمد. و أمّا ثبوت الملزوم فلما رواه يحيى بن عمران الهمداني قال: كتبت الى أبي جعفر- عليه السلام- جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ب‍ «بسم اللّه الرحمن الرحيم» في صلاته وحده في أمّ الكتاب، فلمّا صار الى غير أمّ الكتاب من السورة تركها، فقال: العياشي ليس بذلك بأس؟ فكتب بخطه:

______________________________
[1] لم نعثر عليه في المبادي و لعلّه في تهذيب الأصول و هو مخطوط.

______________________________
(1) مبادي الوصول الى العلم الأصول: ص 112.

(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 69- 70 ح 253. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 ج 4 ص 736.

يعيدها مرّتين على رغم أنف العياشي «1».

لا يقال: يجوز اختصاص وجوب التسمية في أوّل السورة لمن قرأ السورة لا مطلقا.

لأنّا نقول: إذا لم تكن السورة واجبة لم يكن أبعاضها واجبة لأنّ علمائنا بين قائلين أحدهما أوجب السورة، و الآخر لم يوجبها فلم يوجب أبعاضها، فالفرق ثالث.

احتج الشيخ بما رواه علي بن رئاب في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سمعته يقول: إنّ فاتحة الكتاب يجوز وحدها في الفريضة «2».

و مثله روى الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- «3»، و اعلم انّ أصح ما وصل إلينا في هذا الباب هذان الحديثان.

و لأنّ الأصل براءة الذمّة، و لأنّ أجزاء بعض السورة يستلزم عدم وجوب السورة و الملزوم ثابت، لما رواه عمر بن يزيد في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام- أ يقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ فقال:

لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات «4».

و الجواب عن الأوّل: أنّه محمول على الضرورة، لما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: لا بأس أن يقرأ الرجل‌

______________________________
(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 69 ح 252. وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 ج 4 ص 767 و فيه: في الموضعين: العباسي.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 71 ح 259. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 ج 4 ص 734.

(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 71 ح 259. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 ج 4 ص 734.

(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 71 ح 262. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 ج 4 ص 739.

في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا «1».

وجه الاستدلال به: أنّه- عليه السلام- علّق نفي البأس على العجلة أو الخوف فيثبت مع انتفائهما، و أصالة براءة الذمّة غير ثابتة مع العلم بشغلها بالتكليف، فلا يسقط إلّا مع العلم بنفيه. و أمّا الحديث الآخر: فإنّه لا يدلّ على المطلوب لاحتمال ارادة تكرير السورة الواحدة في الركعتين، إذ الأفضل قراءة «إنّا أنزلناه» في الركعة الاولى، و التوحيد في الثانية، فقال- عليه السلام-:

لا بأس بالواحدة فيهما «2»، لما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة و هو يحسن غيرها، فان فعل فما عليه، قال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل، و ان لم يحسن غيرها فلا بأس «3».

[27] الفصل الرابع القراءة و ليست ركنا بل واجبة تبطل الصلاة بتركها عمدا، و يجب الحمد ثم سورة كاملة في ركعتي الثنائية و الأوليين من غيرها، و البسملة آية منها و من كل سورة، و لو أخل بحرف منها عمدا أو من السورة أو ترك إعرابا أو تشديدا أو موالاة أو أبدل حرفا بغيره و ان كان في الضاد و الظّاء أو أتى بالترجمة مع إمكان التعلم و سعة الوقت أو غيّر الترتيب أو قرء في الفريضة عزيمة أو ما يفوت الوقت به أو قرن أو خافت في الصبح أو أوليي المغرب و العشاء عمدا عالما أو جهر في البواقي كذلك أو قال آمين آخر الحمد لغير التقية بطلت صلوته

 

 

 


[1] . از آنجا که دعائم الاسلام از کتب اسماعیلیه بوده و در این پژوهش مورد توجه است، از لفظ امامیه استفاده نشده است.

[2] . شیخ در مبسوط و نهایه چنین فرموده لکن برخی این تعبیر را رمی به اضطراب کرده­اند.

[3] . از آنجا که مکررا از بزرگان فقهای امامیه که به دیار باقی سفر کرده­اند نام برده خواهد شد از ذکر دعای مرسوم صرف نظر کرده­ایم. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علوّ درجات را برای ایشان مسئلت میکنیم.

[4] . به نقل از مصباح الفقیه همدانی

[5]. از آنجا که مکررا از فقهای معاصری که در قید حیاتند (منّ الله علینا بطول حیاتهم) نام برده خواهد شد، از ذکر دعای مرسوم صرف نظر کرده­ایم. از خداوند متعال عافیت و طول عمر بابرکت برای ایشان مسئلت مینمائیم.