محل الذبح فی الحج PDF Print E-mail

به نام خدا

علیرضا سروش

«محل الذبح فی الحج»

سید کاظم حائری، مجله فقه اهل البیت (ع)، شماره 28، صفحه 155

موضوع مقاله: محل ذبح قربانی حج، موضوع این مقاله است و در آن به شبهات و سوالات مربوط به محل ذبح پاسخ داده شده است مثل: ذبح در کجا باید انجام شود؟ و در صورت عجز از ذبح در آن مکان وظیفه چیست؟ در صورت منع حکومت از ذبح در روز10 ذی الحجه (در مکان مخصوصش) تکلیف چیست؟ا اگر گوشت قربانی در قربانگاه اسراف شود، آیا می توان ذبح را در مکانی دیگر انجام داد؟

نظریات بررسی های انجام شده توسط نویسنده:

1ـ محل ذبح منا است.

ادله اقامه شده بر آن: 1ـ آیه 196 سوره بقره 2ـ موثقه زرعة 3ـ صحیحه منصور بن حازم 4ـ روایت ابراهیم الکرخی 5ـ صحیحه مسمع 6ـ حدیث عبدالاعلی 7ـ حدیث مسمع

دیدگاه نگارنده: نگارنده دلیل 2 و 3 را می پذیرد و در بقیه ادله اشکال دلالی دارد.

2ـ در صورت عجز از ذبح در منا، ذبح ساقط می شود(با بدل (صوم) یا بدون بدل).

دلیل اقامه شده: اطلاق ادله وجوب ذبح در منا

دیدگاه نگارنده: با توجه به قبول تنها دلیل 2 و 3، کلام آیت الله خوئی را در مورد عدم اطلاق آن دو نسبت به حالت عجز نقل می کند و ظاهرًا آنرا می پذیرد .سپس 4 وجه برای عدم سقوط ذکر می نماید که حتی اگر اطلاقی هم وجود داشته باشد، یکی از این وجوه برای اثبات عدم سقوط ذبح کافی است: 1ـ ضرورت فقهی 2ـ روایات شخصی که ثمن دارد ولی غنم برای قربانی پیدا نمی کند که باید پول را به دیگری بدهد تا بعدا در مکه قربانی کند 3ـ روایت ناسی ذبح در منا که باید در مکه ذبح را انجام دهد 4ـ آیه 33 سوره حج. نگارنده وجه 2 و 3 را تمام می داند.

3ـ در صورت عجز از ذبح در منا، ذبح در هر جایی کافی است.(مثل آیت الله خوئی)

دلیل : اطلاقات اصل هدی و وجوه دال بر عدم سقوط ذبح دلیل بر مکانی خاص نیست.

دیدگاه نگارنده: اولویت مکه و حوالی آن نسبت به جاهای دیگر. ادله ایشان:1ـ با استفاده از اطلاق آیه 33 سوره حج (لکم فیها منافع الی اجل مسمی ثم محلها الی البیت العتیق) تلاش در اثبات اولویت مکه نسبت به امکنه دیگر دارد (با ارجاع ضمیر(ها) به «هدایا» و عدم احتمال فرق بین حج قران و متعه)2ـ صحیحه حریز و معتبره النضر بن قرواش

4ـ در صورت منع حکومت از ذبح در روز دهم در منا، ذبح را تاخیر بیاندازد تا در منا ذبح را انجام دهد حتی غیر ایام تشریق از ایام ذی الحجه (آیت الله خوئی)

دیدگاه نگارنده: در صورت امکان در وادی محسر و الا در مکه و حوالی آن در همان روز دهم ذبح صورت گیرد و الا با حلق در روز دهم از احرام خارج شود و ذبح را در ایام تشریق انجام دهد(بنابر احوط در روز اولش) و در صورت عدم امکان تا آخر ذی الحجه و بعید نیست که قید ایام تشریق اختصاص به ذبح در منا داشته باشد و بعد از آن، ذبح در مکه کافی باشد. اگر در مکه هم تا آخر ذی الحجه ممکن نشد سال آینده به انجام برساند و اگر کلا سلب امکان شد در هر کجا خواست ذبح نماید و در صورت تجدد امکان ذبح را مجدد انجام دهد. دلیل اصلی ایشان موثقه سماعه و صحیحه معاویه بن عمار و معتبره النضر بن قرواش است که وادی محسر و مکه را در صورت اضطرار مذبح معرفی نموده است.

5 ـ سقوط لزوم ذبح در منا در صورت عدم امکان اطعام آن به مستحقین (نظریه آیت الله مکارم): نویسنده، در تمام ادله ی آن خدشه می کند و آن را نمی پذیرد.

ادله نظریه پرداز و اشکالات نویسنده:

1ـ شرطیت اطعام برای وجوب ذبح (ارتباطی بودن این دو و وحدت ملاک)

اشکال نویسنده: ارتباطی بودن موونه‌ی زائده است و دلیل می خواهد و نه فاء تفریع و نه ارتکاز عرفی مورد اشاره نظریه پرداز، دال بر این مطلب نیست و محل مناقشه جدی است.

2ـ صورت عدم امکان اطعام در منی حالت نادر یا معدوم عصر نصوص است پس اطلاق شاملش نیست.

اشکال نویسنده: مجرد ندرت و یا عدم فرد باعث انصراف و عدم شمول اطلاق نیست.

3ـ امروزه کشتارگاه ها در خارج از مناست و دلیلی هم بر لزوم ذبح در مکان خاص دیگری وجود ندارد.

اشکال نویسنده: همه قبول دارند که در صورت تعذر از ذبح در مکان ذبح (منا یا مکه یا ...)، ذبح در هر مکانی مجزی است و این ارتباطی به فتوای خاص ایشان ندارد.

4ـ حرمت اسراف که در تعارض با وجوب ذبح مقدم است چون دلالتش اقواست.

اشکال نویسنده: تعارض نیست و دلیل وجوب ذبح وارد است و با ثبوت وجوب ذبح موضوع اسراف تکوینا برمی‌دارد.

 

Add comment


Security code
Refresh

ورود طلاب 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج