الاستنساخ البشري‌ PDF Print E-mail

به نام خدا

الاستنساخ البشري‌

آية اللّٰه السيد كاظم الحسيني الحائري‌

مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج‌38، ص: 32‌

ملخص روح الله شعبانی

 

شبیه سازی سه قسم است:

قسم اول :شبیه سازی یک عضو که در ان سلولهای بنیادین یک عضو گرفته میشود ودر ازمایشگاه رشد پیدا کرده ان عضو بازسازی میشود

این قسم از شبیه سازی بلااشکال جایز است فقط اگر سلول بنیادین از کس دیگری باشد باید با اجازه او ویا خرید از او باشد.

سوال:ایا این عضو شبیه سازی شده اگر گوشت وخون داشته باشد  نجس است ؟

جواب:روایات نجاست اعضای جداشده از انسان زنده این عضو بازسازی شده را نمی گیرد.اگر هم در شمول روایات شک کنیم اصاله الطهاره جاری است واگر درجریان اصاله الطهاره در مقام هم اشکال کنیم (بخاطر شبهه شهید صدر در مفهوم قذر در دلیل ان)اصول مومنه ای که در اثار نجاست جاری است جاری میشود.

قسم دوم :شبیه سازی خود انسان از نطفه تلقیح شده زن ومرد

این نوع شبیه سازی هم جایز است واین شخص مثل بقیه خواهر وبرادرهای طبیعی خود می باشد.

سوال :مادر او کسی است که منی مرد با او تلقیح شده یا زنی که نطفه تلقیح شده در رحم او تبدیل به انسان شده؟

جواب:مرحوم اقای خویی قائل بودند که مادر او کسی است که نطفه در رحم او تبدیل به فرزند شده به دلیل ایه شریفه "ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم"ولذا ارث ونسب نسبت به او سنجیده میشود.

ولکن این فرمایش درست نیست مادر عرفی او زنی است که تخمک او با منی مرد تلقیح شده وایه هم دلالتی بر مدعای اقای خویی ندارد چون در مقام بیان تعریف تعبدی مادر نیست.

ان قلت:از فحوای ادله حرمت رضاعی  استفاده میشود که شخصی هم که نطفه در رحم او شکل گرفته بر شبیه سازی شده محرم است.

قلت:معلوم نیست تنها ملاک نشر حرمت رضاعی روئیدن گوشت وپوست طفل از شیر مادر رضاعی باشد لذا شیری که زن از دو مرد دارد ویاشیری که از زنا است موجب محرمیت نمیشوند.

قسم سوم:شبیه سازی انسان ازمنی وتخمک تلقیح نشده

این قسم هم اشکال ندارد ودر مشروع بودن پدر ومادر فرد شبیه سازی شده خواندن عقد شرعی بین مرد صاحب منی وزن صاحب تخمک شرط نیست وتمام احکام نسب برای طفل شبیه سازی شده جاری است

چون ادله اطلاق دارند وانصراف انها به ازدواجهای طبیعی بدوی است.

نکته:بحث از جواز شبیه سازی صرف نظر از محرماتی که ممکن است در مقدمات ان ویا از لوازم ان پیش اید میباشد بنابراین اگر برای این کار نظر ویا لمس نامحرم ویا انعدام نطفه یا هرج ومرج در جامعه در صورت ازدیاد این کار لازم اید حرمت ان خارج از بحث است.

 

قراءة نقدية لنظرية حقّ الطاعة‌

الاستاذ الشيخ صادق لاريجاني‌

ترجمة: أحمد أبو زی‌

مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج‌34، ص: 211

ملخص روح الله شعبانی

 

نظریه حق الطاعه در مقابل قاعده قبح عقاب بلا بیان است وشهید صدر از ان دفاع کرده است به طوری که این نظریه به او مقترن شده است

اصل نظریه :در موارد شبهه بدویه عقل حکم به احتیاط میکند چون این مسئله مثل بقیه مسائل قطع در دایره حق اطاعت مولای حقیقی است که شبهات بدویه ظنی ویا حتی مشکوک را هم میگیرد . دلیل ایشان وجدان است .

البته بحث ایشان در احتیاط عقلی است والا عملا بخاطر برائت شرعی با اصولیین موافق است

نقد نظریه

1-بلحاظ وجدان: اینکه ایشان این نظریه را ازبدیهیات عقل عملی  میداند مجرد ادعا است .

2-بلحاظ انسجام داخلی : مشکل اساسی این نظریه این است که در موارد شبهه بدویه همانطور که نظریه حق الطاعه حکم به احتیاط میکند تا مراعات تکلیف واقعی شود حکم به ترخیص هم میکند تا مراعات اباحه واقعی شود.

ان قلت : اباحه هر چند یکی از احکام خمسه است ولکن چون جعل ترخیص است به خود جعل غرض حاصل میشود نه فعل عبد تا اوردن ان اطاعت وترکش عصیان شود پس حق الطاعه درمورد اباحه نیست .

قلت :غرض مولا از جعل اباحه تسهیل ونحو ان است که به فعل عبد برمی گردد والا اگربه جعل بود که با جعل غرض حاصل میشد.

3-بلحاظ لوازم خارجی ان :اگر حق مولا است که نسبت به اوامر محتمله هم اطاعت شود نسبت به اغراض محتمله هم چنین حقی است چون احترام مولا که باعث چنین حقی شده در هر دو است وبعید است کسی ملتزم به آن شود.

ان قلت : اصلا بین دو حکم عقل تنافی نیست چون حکم عقلی به احتیاط فعلی است وحکم به ترخیص غیر فعلی است چراکه حق مولا بر حق عبد مقدم است .

قلت: اولا حکم به ترخیص حکم است حق نیست تا حق مولا بر او مقوم شود.

ثانیا دلیلی بر کلیت ترجیح حق مولا بر عبد نداریم .

ثالثا اصلا تنافی بین حق مولا وعبد نیست بین دوحق مولا است چون حق عبد در طول حق مولا است .

رابعا ممکن است ملاکات اباحه بر ملاکات الزام مقدم باشد پس باید اهتمامات مولا لحاظ شود.

 

 

Add comment


Security code
Refresh

ورود طلاب 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج