مفسدیت شرط فاسد PDF Print E-mail

مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

جمع آوری اقوال در :

مفسدیت شرط فاسد

پژوهشگر :

محمد غیاثی

بسم الله الرحمن الرحیم

-       پیش گفتار :

یکی از قواعد مهم فقهی قاعده « وجوب وفاء به شرط » می باشد که مرحوم شیخ انصاری ره بعد از ذکر خیارات به آن پرداخته اند. ابحاث رئیسه این قاعده عبارت از آن است :

الف – حقیقت شرط

ب – شروط صحت شرط

ج- احکام شرط صحیح

د- احکام شرط فاسد

از جمله احکام شرط فاسد { که شرطی است که فاقد یکی از شروط صحت شرط است } آن است که آیا شرط فاسد مفسد می باشد و یا نمی باشد ؟

پژوهش حاضر به جمع برخی از اقوال فقهای امامیة رحمهم الله می پردازد .

ـ أقوال فقهای إمامیة در مسألة :

أقوال علمای إمامیة در مسألة را می توان به چهار دسته تقسیم کرد :

{ الف } دسته نخست : شرط فاسد مفسد عقد می باشد .

{ ب } دسته دوم : شرط فاسد مفسد عقد نمی باشد .

{ ج } دسته سوم : توقف در مسألة .

{ د } دسته چهارم : تفصیل میان شروط

و أما قائلین به این أقوال :

{ قائلین به عدم مفسدیت شرط فاسد : }

-       أقوال علمای دوره اول :

1-     ابن جنید اسکافی ( بنابر نقل مرحوم علامة ره در مختلف ) { المختلف 5/298 }

2-     ابن براج ( بنابر نقل مرحوم علامة ره در مختلف ) { المختلف 5/298 }

-       اقوال علمای دوره دوم :

1-     یحیی بن سعید حلی { الجامع لشرائع : ص 272 }

2-     شیخ طوسی ره { المبسوط 2/149 }

-       اقوال علمای دوره چهارم :

1-     صاحب جواهر ره { 23/211 }

2-     صاحب ریاض ره

{ قائلین به مفسدیت شرط فاسد : }

-       اقوال علمای دوره سوم :

-       1- علامه حلی ره { المختلف 5/298 و القواعد : 2/90 }

-       2- شهید اول ره { دروس 3/214 }

-       3- شهید ثانی ره { مسالک 3/273 و حاشیه شرایع ص : 351}

-       4- محقق کرکی ره { جامع المقاصد 4/431 }

-       5- فاضل مقداد ره { التنقیح 2/70 }

-       6- محقق اردبیلی ره { مجمع الفائدة : 8/148 }

-       7- محقق سبزواری ره { کفایة 1/493}

{ قائلین به توقف در مسألة : }

-       اقوال علمای دوره دوم :

1-     محقق حلی ره { در شرایع و نافع }

2-     ابن فهد حلی ره { المهذب البارع : 2/406 }

-       اقوال علمای دوره سوم :

1-     علامه حلی ره { در تحریر }

2-     فخر المحققین ره { در ایضاح }

3-     صیمری ره در غایة المرام


اقوال علمای دوره چهارم :

1-     صاحب حدائق ره ، مگر در خصوص مواردی که نص خاص وارد شده باشد { حدائق : 2/79 }

2-     شیخ انصاری ره { مکاسب : 6/100 }

{ قائلین به تفصیل در مسأله } :

1-     سید ابوالمکارم ابن زهره { غنیة : ص 215 }

ـ جمع بندی : آنچه که می توان از وجود اقوال مختلف در مسأله استفاده کرد آن است ظاهراً اجماع و یا شهرتی در مسأله محقق نمی باشد مگر شاید در بعضی از شروط فاسد .

 

Add comment


Security code
Refresh

ورود طلاب 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج