فراخوان مقاله Print

فراخوان مقاله:

با توجه به موضوع نشست آینده انجمن دانش آموختگان، درخواست می شود مقالات و آثار خود را با محوریت "تخصصی شدن رشته های فقهی" در موضوعات ذیل ارسال نمایید:

1. تخصصی شدن فقه، ضرورت،آسیب ها و موانع

2. زمان و شرایط مناسب تخصصی نمودن فقه

3. شیوه های اجرائی تخصصی نمودن رشته های فقهی

4. رشته های دارای اولویت جهت تخصصی شدن

5. گزارشات و تجربیات از روش ها و نتایج تخصصی شدن فقه در مدارس و موسسات مختلف (بدون ذکر عنوان مدارس)

6. مباحث مرتبط دیگر

مهلت ارسال آثار: 5 آذر 95

آدرس ایمیل: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

به مقالات برگزیده، در نشست آینده انجمن، هدایایی اهدا خواهد شد.

انجمن دانش آموختگان مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام