جلسه هفتگی هیأت مدیره انجمن دانش آموختگان Print

جلسه هیأت مدیره انجمن دانش آموختگان مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام در تاریخ 19 اردیبهشت 95 با اکثریت اعضاء برگزار شد.

 

در این جلسه آقایان سید حسن موسوی مدیر جدید انجمن و سید احمد شبیری ناظر انجمن حضور داشتند.

مصوبات این جلسه:

1- جزئیات نشست ششم خرداد مطرح شد.

2- طرح ابتدایی حمایت از پایان‌نامه‌ها و کتب اعضای انجمن در این جلسه تصویب شد.