انجمن دانش آموختگان اساسنامه انجمن دانش آموختگان
اساسنامه انجمن دانش آموختگان PDF Print E-mail

باسمه تعالی

«تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى»مائده/2

اساسنامه

انجمن دانش‌آموختگان مدرسه فقهی امام محمد باقرعلیه السلام

 

مقدمه

«انجمن دانش‌آموختگان مدرسه فقهی امام محمد باقرعلیه السلام» بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی ایران و مفاد اساسنامه زیر به انگیزه حفظ‌ ارتباط دانش‌آموختگان با مدرسه، ارتقای سطح علمی دانش‌آموختگان و خدمات‌رسانی بهتر به دانش‌آموختگان تشکیل می‌شود.

 

فصل اول – کلیات

ماده 1- نام انجمن

1-1 نام انجمن، «انجمن دانش‌آموختگان مدرسه فقهی امام محمد باقرعلیه السلام» است که در این اساسنامه، به اختصار «انجمن» نامیده می‌َشود.

1-2 در این اساسنامه «مدرسه فقهی امام محمد باقرعلیه السلام» به اختصار «مدرسه» نامیده می‌شود.

1-3 در این اساسنامه «دانش‌آموختگان مدرسه فقهی امام محمد باقرعلیه السلام» به اختصار «دانش‌آموختگان» نامیده می‌شود.

 

ماده 2- تعریف انجمن

2-1 «انجمن» تشکیلاتی است غیر انتفاعی و غیر سیاسی، که به هیچ یک از احزاب، گروه‌ها و جمعیت‌های سیاسی وابستگی ندارد و با پایبندی به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صرفا در جهت تحقیق اهداف مندرج در این اساسنامه فعالیت می‌کند.

 

ماده 3- اهداف انجمن

3-1 ایجاد و حفظ ارتباط مستمر بین مدرسه و دانش‌آموختگان به منظور آشنایی و بهره‌برداری از امکانات و تجربیات علمی و عملی یکدیگر

3-2 ایجاد و حفظ ارتباط دانش‌آموختگان با یکدیگر به منظور آشنایی و بهره‌برداری از توانایی‌ها و تجربیات علمی و عملی یکدیگر

3-3 کوشش برای اعتلای سطح علمی و فرهنگی اعضای انجمن

3-4 ارج نهادن به مطالعات، تحقیقات، خلاقیت‌های علمی، تجربیات و خدمات ارزشمند دانش‌آموختگان

3-۵ برقراری ارتباط بین «انجمن» و انجمن‌ها، گروه‌ها و مراکز علمی دیگر برای همکاری‌های متقابل

3-۶ انتقال نیازهای علمی، تحقیقاتی ایران و جهان تشیع در زمینه فقه به مدرسه برای به روز کردن محتوای دروس و جهت دادن به پژوهش‌های علمی

3-۷ همکاری با مدرسه در هدایت و جذب کمک‌های معنوی و مادی مردم، نهادهای علمی فرهنگی، دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد کیفی و کمی امور مدرسه و انجمن

 

ماده 4- محل انجمن

4-1 دفتر مرکزی انجمن در شهر مقدس قم است و بر حسب نیاز می‌تواند در سایر شهرها دفتر نمایندگی دایر کند.

4-2 تعیین محل دفتر مرکزی در شهر قم و دفاتر نمایندگی در سایر نقاط به عهده هیأت مدیره انجمن است.

 

ماده 5- مدت فعالیت انجمن

5-1 مدت فعالیت انجمن نامحدود است.

 

ماده 6- تابعیت انجمن

6-1 تابعیت انجمن ایرانی بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

 

ماده 7- وظایف و فعالیت‌های انجمن

۷-۱ در راستای دستیابی به اهداف مندرج در ماده 3، انجمن در زمینه‌های زیر به صورت مؤثر فعالیت خواهد داشت:

7-۲ برگزاری سمینارها و گردهمایی‌های علمی و فرهنگی به منظور بالا بردن دانش و بینش اعضای انجمن در حوزه فقه اسلامی و علوم مرتبط

۷-۳ انتقال نیازهای علمی، فرهنگی و اجتماعی ایران و جهان تشیع در حوزه فقه و علوم مرتبط به مدرسه

۷-۴ فراهم کردن زمینه همکاری‌های علمی و مشاوره‌ای میان مدرسه و سایر مدارس، نهادها و ارگان‌ها

۷-۵ تلاش برای برگزاری دوره‌هایی برای ادامه تحصیل و ارتقای سطح علمی اعضا

۷-۶ ایجاد تسهیلات لازم جهت استفاده اعضا از امکانات علمی، تحقیقاتی، فرهنگی و ورزشی مدرسه (مانند کتابخانه، شبکه کامپیوتری، تورهای علمی گردشی و غیره) با رعایت ضوابط و شرایط مدرسه

۷-۷ ارایه پیشنهادهای اصلاحی درباره برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و پرورشی مدرسه و به روز کردن مدرسه بر اساس نیازهای فقهی ایران و جهان تشیع

۷-۸ ایجاد ارتباط با سایر انجمن‌ها و نهادهای علمی و فرهنگی کشور

۷-۹ ایجاد تسهیلات لازم جهت استفاده اعضای انجمن از امکانات علمی، عملی و پژوهشی سایر نهادهای علمی و فرهنگی کشور

۷-۱۰ سازماندهی لازم به منظور جذب کمک‌های معنوی و مادی مردم و نهادها و هدایت آنها برای پیشبرد اهداف انجمن و مدرسه

۷-۱۱ انتشار نشریه و خبرنامه در جهت تحقق اهداف و ایفای وظایف انجمن

۷-۱۲ ایجاد بخش‌های مشاوره‌ای جهت رفع مشکلات اعضای انجمن

۷-۱۳ آشنا نمودن استادان، دانش‌آموختگان با محیط‌های مختلف علمی، فرهنگی و فضاهای مرتبط با موضوع‌شناسی فقهی از طریق بازدیدهای علمی

۷-۱۴ کمک به جذب دانش‌آموختگان مدرسه در بخش‌های مناسب علمی، فرهنگی، اجرایی کشور

۷-۱۵ برگزاری نشست‌ها و مشاوره با سازمان‌ها و نهادهای مردمی و دولتی و بحث و تبادل‌نظر درباره امور مورد علاقه و نیاز طرفین

۷-۱۶ تلاش در جهت کسب هر گونه امکانات و ارایه خدمات به دانش‌آموختگان برای اجرای برنامه‌های انجمن و دستیابی به اهداف آن

۷-۱۷ تهیه «آیین‌نامه اجرایی» برای فعالیت‌های مذکور در این ماده هفت از طریق هیأت مدیره و به تصویب مجمع عمومی رساندن

 

فصل دوم – عضویت

ماده 8- شرایط عمومی عضویت در انجمن

8-1 اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

8-2 دارا بودن صلاحیت‌های اخلاقی و علمی

8-3 عدم اشتغال تحصیلی در مدرسه

8-4 التزام به اساسنامه و آیین‌نامه‌های مصوّب انجمن

8-5 پر کردن فرم‌های مربوطه

8-6 پرداخت حق عضویت

 

ماده 9- انواع عضویت و شرایط اختصاصی عضویت در انجمن

۹-۱ اعضای انجمن بر سه قسم: اصلی، همراه و افتخاری است.

۹-۲ عضو اصلی باید حداقل سه سال در مدرسه تحصیل کرده و گواهی پایان یک دوره تحصیلی مدرسه را دریافت کرده باشد.

9-3 عضو همراه باید حداقل یک سال در مدرسه تحصیل کرده و دوره سطح حوزه را تمام کرده باشد.

9-4 عضو افتخاری باید خدمات ارزنده علمی فرهنگی داشته باشد که به دعوت هیأت مدیره یا به پیشنهاد خودش ولی با تایید هیأت مدیره عضو انجمن می‌شود.

۹-۵ از میان اعضای انجمن تنها اعضای اصلی، حق ر‌‌أی در مجمع عمومی را دارند.

 

ماده 10- لغو عضویت در انجمن

۱۰-۱ لغو عضویت اعضا به سه صورت انجام می‌پذیرد:

۱۰-۲ انصراف کتبی

۱۰-۳ عدم حضور در جلسات مجمع عمومی بر اساس آیین‌نامه مصوّب

۱۰-۴ از دست دادن شرایط عمومی

تبصره: تشخیص از دست دادن شرایط عمومی بر عهده هیأت مدیره است که البته در صورت اعتراض عضو لغو شده مرجع تصمیم‌گیرنده «مجمع عمومی» است.

 

فصل سوم – ارکان انجمن

ماده 11- معرفی کلی ارکان انجمن

۱۱-۱ ارکان انجمن عبارت است از:

۱۱-۲ هیأت مؤسس

۱۱-۳ مجمع عمومی

۱۱-۴ هیأت مدیره

۱۱-۵ مدیر انجمن

۱۱-۶ ناظران

 

ماده 12- هیأت مؤسس

۱۲-۱ تعداد اعضای هیأت مؤسس 22 نفر است که پس از به تصویب رساندن این اساسنامه و برگزاری اولین مجمع عمومی که به عنوان شروع به کار انجمن است منحل می‌گردد.

 

ماده 13- وظایف هیأت مؤسس

13-1 تهیه و به تصویب رساندن اولین اساسنامه انجمن

13-2 دعوت و ثبت نام دانش‌آموختگان واجد شرایط

۱۳-۳ برگزاری اولین مجمع عمومی

13-۴ برگزاری انتخابات اولین هیأت مدیره در اولین مجمع عمومی بر طبق ماده 1۷

 

ماده 14- مجمع عمومی

۱۴-۱ مجمع عمومی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری متشکل از همه اعضای انجمن است و زیر نظر مدیر انجمن تشکیل جلسه می‌دهد.

 

ماده 15- جلسات مجمع عمومی

۱۵-۱ جلسات عادی مجمع عمومی حداقل سالی یک بار زیر نظر مدیر انجمن برگزار می‌گردد. جلسات فوق‌العاده به هر تعداد که لازم باشد به درخواست یکی از نامبردگان زیر تشکیل می‌گردد:

أ‌.        مدیر انجمن

ب‌.   ناظر انجمن

ت‌.   سه نفر از اعضای هیأت مدیره

ث‌.   نیمی از اعضای اصلی انجمن

15- 2 برگزاری و مدیریت مجامع عمومی به عهده مدیر انجمن است.

15-3 جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل دو سوم از اعضای اصلی انجمن رسمیت پیدا می‌کند.

۱5-4 تصمیمات مجمع عمومی با حداقل نصف به علاوه یک آراء حاضرین، مصوّب تلقی می‌شود.

15-5 دعوت برای مجمع عمومی باید حداقل یک ماه قبل از آن انجام شود.

 

ماده 16- وظایف مجمع عمومی

1۶-1 انتخاب بخشی از اعضای هیأت مدیره بر طبق ماده ۱۷

16-2 انتخاب یک نفر به عنوان ناظر انجمن بر طبق ماده ۲۴

۱۶-۳ تصویب تغییرات پیشنهادی هیأت مدیره در مفاد اساسنامه

۱۶-۴ استماع گزارش‌های مدیر انجمن و ناظران در خصوص فعالیت‌های انجام شده، ارزیابی آنها و تصمیم‌گیری در مورد آنها

۱۶-5 انحلال انجمن بر طبق ماده ۳۳

 

ماده 17- هیأت مدیره

۱۷-۱ هیأت مدیره از پنج نفر تشکیل می‌شود که برای یک دوره دو ساله انتخاب می‌شوند.

۱۷-۲ نفر اول و دوم توسط مدرسه انتخاب می‌شود که یک نفر آنها باید از اعضای اصلی انجمن باشد.

۱۷-۳ نفر سوم و چهارم به وسیله انتخابات مجمع عمومی از میان اعضای اصلی انجمن مشخص می‌شوند.

تبصره: نفر سوم انتخابات مجمع عمومی به عنوان عضو علی البدل تعیین می‌گردد.

۱۷-۴ نفر پنجم با پیشنهاد مدرسه و رأی مجمع عمومی انتخاب می‌شود.

تبصره ۱: عضوی از هیأت مدیره که عضو اصلی انجمن بودن در آن شرط شده در صورتی که عضویتش در انجمن لغو شود به تبع آن عضویتش در هیأت مدیره نیز لغو می‌شود.

تبصره ۲: انتخاب مجدد در هیأت مدیره بلا مانع است.

 

ماده 18- وظایف و اختیارت هیأت مدیره

18-1 انتخاب یک نفر به عنوان «دبیر هیأت مدیره» و انتخاب یک نفر به عنوان «نایب دبیر»

18-2 انتخاب یک نفر به عنوان «مدیر انجمن» بر طبق ماده ۲۱

تبصره: دبیر هیأت مدیره و نایب دبیر باید غیر از مدیر انجمن باشد.

18-3 بررسی و تصویب خط مشی آتی در چارچوب اهداف انجمن

18-4 بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالیانه

18-5 بررسی گزارش مالی و ترازنامه سال مالی قبل و اتخاذ تصمیم در مورد آن

18-6 تصویب آئین‌نامه‌های پیشنهادی از طرف مدیر انجمن

18-7 تصویب تشکیلات پیشنهادی از طرف مدیر انجمن

18-8 تصویب شرح وظایف دبیرخانه، مدیر انجمن و زیر مجموعه‌های انجمن

18-9 استماع گزارش مدیر انجمن و اظهار نظر در مورد آن

18-1۰ تدوین ضوابط مربوط به قبول هدایا و کمکهای بلاعوض

18-1۱ بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات واصله

18- 1۲تعیین سیاست های اجرایی انجمن بر مبنای مفاد اساسنامه

18-1۳ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مفاد مندرج در دستور جلسه

 

ماده 19- جلسات هیأت مدیره

۱۹-۱ جلسات هیأت مدیره به دعوت دبیر هیأت مدیره و در غیاب او به دعوت نایب دبیر تشکیل می‌شود و با حضور چهار نفر رسمیت می‌یابد و مصوّبات آن حداقل با سه رأی در جلسه معتبر خواهد بود.

 

ماده ۲۰- شرح وظایف دبیر هیأت مدیره

۲۰-۱ تعیین دستور جلسات و دعوت از اعضای هیأت مدیره

۲۰-۲ تشکیل و اداره جلسات

۲۰-۳ تنظیم صورت‌جلسات و بایگانی آنها در دفاتر مخصوص پس از ثبت امضای اعضای حاضر در جلسه

۲۰-۴ ابلاغ مصوَّبات و تصمیمات هیأت مدیره به مدیر انجمن

 

ماده 21- مدیر انجمن

۲1-1 مدیر انجمن از میان اعضای اصلی انجمن و با راي حداقل سه نفر از اعضای هیأت مدیره انتخاب می‌شود.

تبصره: انتخاب مجدد مدیر بلا مانع است.

 

ماده 22- اختیارات و وظایف مدیر انجمن

22-1 مدیر انجمن به عنوان بالاترین مقام اجرایی انجمن دارای اختیارات و وظایف زیر است:

۲۲-۲ شرکت در جلسات هیأت مدیره

تبصره: مدیر انجمن در صورتی که از اعضای هیات مدیره نباشد حق رأی در جلسات هیأت مدیره را ندارد.

۲2-۳ ایجاد تماس و مکاتبه با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع رسمی در راستای اهداف انجمن

22-۴ نمایندگی انجمن در کلیه مراجع قضایی و حقوقی با حق توکیل به غیر

۲۲-۵ ارجاع دعاوی و حق صلح با تصویب هیأت مدیره

22-۶ صرف هزینه در امور محوّله مطابق با آیین‌نامه‌های انجمن

2۲-۷ تهیه طرح تشکیلات مناسب برای انجمن در چهارچوب اساسنامه و پیشنهاد آن به هیأت مدیره جهت تصویب

22-۸ تهیه گزارش عملکرد انجمن و پیشنهاد خط مشی آتی برای طرح در جلسات هیأت مدیره

۲۲-۹ پیشنهاد تغییر یا اصلاح مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

۲۲-۱۰ پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه به هیأت مدیره جهت تصویب

۲۲-۱۱ پیشنهاد آیین‌نامه‌های مورد نیاز به هیأت مدیره جهت تصویب

2۲-۱۲ تنظیم، هدایت و انجام امور انجمن در قالب برنامه وبودجه مصوّب

2۲-۱۳ نظارت بر حسن انجام مجموع فعالیت‌های انجمن در چارچوب اهداف انجمن و نظارت بر دبیرخانه و مسئول امور مالی

۲۲-۱۴ حفظ حقوق و منافع انجمن بر طبق مفاد این اساسنامه وآئین‌نامه‌های مصوّب

2۲-1۵ حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول انجمن

22-1۶ پیگیری و اخذ گزارش از واحدهای تابعه در خصوص اجرای مصوّبات هیأت مدیره و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها

22-1۷ انجام تشریفات قانونی مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل و تعقیب جریانات قضایی در محاکم

2۲-۱۸ انجام سایر وظایف محوّله از طرف هیأت مدیره

تبصره: مدیر انجمن می‌تواند بخشی از اختیارات یا وظایف خود را در چهارچوب آیین‌نامه‌های مصوّب انجمن با تایید هیأت مدیره به دیگران واگذار کند.

 

ماده ۲۳- دبیرخانه

۲۳-۱ به منظور تمرکز در کلیه اطلاعات مربوط به فارغ التحصیلان و انجام وظایف محوّله از سوی مدیر انجمن «دبیرخانه انجمن» در قالب آیین‌نامه مصوّب تشکیل می‌شود.

2۳-۲ دبیرخانه انجمن موظف است زیر نظر مدیر انجمن، مصوّبات و تصمیمات هیأت مدیره را پیگیری کند.

2۳-۳ ثبت و ضبط کلیه اسناد ، مصوّبات و مکاتبات از وظایف دبیرخانه است.

 

ماده 24- ناظران

۲۴-1 مجمع عمومی و مدرسه هر کدام جداگانه یک نفر از اعضای اصلی انجمن را به عنوان ناظر برای مدت دو سال به منظور نظارت بر کلیه امور انجمن انتخاب می‌کنند.

تبصره: مجمع یک نفر دیگر را نیز به عنوان ناظر علی البدل انتخاب می‌کند.

 

ماده 25- وظایف و مسئولیت‌های ناظران

۲۵-۱ بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارایه به هیأت مدیره و مجمع عمومی

25-2 رسیدگی به ترازنامه مالی سالانه‌ی تهیه شده توسط مسئول امور مالی و سایر گزارش‌های مالی و اظهار نظر درباره آن قبل از ارایه به هیأت مدیره

۲۵-۳ تهیه گزارش کتبی و اظهارنظر در مورد عملکرد هیأت مدیره و مدیر انجمن و ارایه آن به مجمع عمومی

25-4 ناظران می‌توانند برای انجام وظایف خود به کلیه اسناد مورد نیاز در انجمن مراجعه و کسب اطلاع کنند، به گونه‌‌ای که در امور اجرایی انجمن وقفه‌‌ای ایجاد نشود.

25-5 مطالعه گزارش‌های هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی برای ارایه به مجمع عمومی

25-6 گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه یا آیین‌نامه‌های مصوّب به مجمع عمومی

ماده ۲۶- مسئول مالی

۲۶-۱ مسئول مالی با انتخاب مدیر انجمن و تایید هیأت مدیره تعیین می‌شود و تحت نظارت و مسئولیت مدیر انجمن فعالیت می‌کند.

ماده ۲۷- وظایف مسئول مالی

۲۷-۱ حفظ و نگهداری اموال و موجودی‌های نقدی

۲۷-۲ دریافت حق عضویت از اعضای انجمن

۲۷-۳ قبول کمک‌های مالی و اعانات بلاعوض و سایر عطایا از طرف اشخاص یا نهادها طبق آیین‌نامه‌های مصوّب و تایید هیأت مدیره

۲۷-۴ ثبت کلیه درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر مخصوص

۲۷-۵ بررسی دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه‌های انجمن و تهیه ترازنامه مالی سالانه برای ارایه به مدیر انجمن، ناظران و هیأت مدیره

۲۷-۶ سایر وظایف و حدود اختیارات مسئول مالی توسط مدیر انجمن در چهارچوب این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مصوّب به وی ابلاغ کتبی خواهد شد.

ماده ۲۸- منابع مالی

۲۸-۱ منابع مالی انجمن از طریق دریافت حق عضویت، کمک‌های مدرسه، وجوه برّ، کمک‌های نقدی و غیر نقدی اشخاص و نهادها و ارایه خدمات تأمین می‌شود.

تبصره: ارایه خدمات برای تامین منابع مالی نباید به اهداف و سیاست‌های کلی انجمن اخلال وارد کند و باید در چهارچوب آیین‌نامه‌های مصوّب اجرا شود.

ماده ۲۹- سال مالی

۲۹-۱ سال مالی انجمن از اول فروردین ماه هر سال آغاز و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می‌شود. مسئول امور مالی ترازنامه مالی هر سال را حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه سال بعد تهیه و پس از ارایه به مدیر انجمن و ناظران و رسیدگی و اظهار نظر توسط ناظران تا پایان اردیبهشت‌ماه به هیأت مدیره تسلیم می‌کند.

ماده ۳۰- اسناد

۳۰-۱ همه اسناد تعهد آور با امضای مشترک مدیر انجمن به صورت الزامی و دبیر هیأت مدیره یا نایب دبیر علی البدل معتبر خواهد بود.

۳۰-۲ همه مدارک رسمی، پرونده‌ها و اسناد انجمن در دبیرخانه انجمن نگهداری می‌شوند.

 

ماده ۳۱- واحدهای تابعه انجمن

۳۱-۱ به پیشنهاد مدیر انجمن و با تصویب مجمع عمومی، انجمن می‌تواند شاخه‌ها و واحدهای مستقر در مراکز وابسته به مدرسه و دیگر مراکز تأسیس کند.

 

ماده ۳۲- کمیته‌های تخصصی

۳۲-۱ انجمن می‌تواند برای پیشبرد اهداف خود کمیته‌های تخصصی تشکیل دهد. ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیته‌های مزبور با پیشنهاد مدیر انجمن و تصویب هیأت مدیره خواهد بود.

 

ماده ۳۳- انحلال انجمن

33-1 انحلال انجمن با تصویب حداقل دو سوم کل اعضای انجمن توسط مجمع عمومی امکان‌پذیر است.

۳۳-2 درصورت انحلال انجمن، مجمع عمومی موظف است هیأتی را انتخاب کند تا این هیأت پس از وصول مطالبات و ادای دیون انجمن و تسویه حساب ها، نسبت به اموال و دارایی های انجمن تعیین تکلیف کند.

تبصره: تعداد و نحوه انتخاب اعضای هیأت مزبور بر طبق اعضای هیأت مدیره بیان شده در ماده 17 است.

 

ماده ۳۴- تصویب اساسنامه

34-1 این اساسنامه در سه فصل و 34 ماده و 136 بند و 11 تبصره در تاریخ 11/14/ 1393شمسی به تصویب هیأت مؤسس رسید.

اللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم

 

منوی اصلی


ورود طلاب 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS