اخبار مدرسه موضوعات پژوهش دوره تابستانه 97
موضوعات پژوهش دوره تابستانه 97 PDF Print E-mail

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوعاتی که طلاب محترم جهت برنامه تابستانه 97 می توانند انتخاب نمایند در پنج دسته کلی ارائه می گردد که لازم است چند موضوع را بر اساس اولویت، در فرم ثبت موضوع مشخص نمایند تا پس از بررسی، موضوع قطعی ایشان مشخص گردد.

همچنین طلاب محترم می توانند به عنوان دسته چهارم و پنجم، موضوعی خارج از موضوعات ارائه شده در این اطلاعیه را در اولیت های خود ثبت کنند تا در صورت پذیرش، به تحقیق در آن موضوع بپردازند.

.

پنج دسته کلی موضوعات عبارتند از:

الف: موضوعاتی که باید یک مقاله علمی پژوهشی در مورد آن نوشته شود و مجله، قرارداد سفارش مقاله را با طلبه منعقد می کند و طبق آن، مقداری از پژوهش در دوره تابستانه (تیرماه) انجام می شود و مابقی آن طبق قرارداد، انجام می گیرد و هزینه ی آن نیز طبق شرایط پروژه پرداخت می شود و با نام طلبه در رتبه علمی مجله چاپ خواهد شد.

ب: موضوعاتی که از دروس خارج اساتید محترم استخراج شده است و کار علمی اصلی توسط استاد صورت گرفته و طلبه ی پژوهشگر باید این اطلاعات را به صورت و قالب یک مقاله علمی پژوهشی در آورد و مطالب آن را تنظیم و تکمیل نماید. این پژوهش در مدت دوره تابستانه به پایان می رسد و با نام استاد و طلبه در رتبه علمی مجله به چاپ خواهد رسید.

ج: موضوعاتی که جدید و پرکاربرد هستند و طلبه پژوهشگر باید یک مقاله کوتاه مروری در آن موضوع بنویسد که مناسب برای لوح پژوهشی ذکری باشد. با توجه به حجم کار و موضوع مورد انتخاب، طلبه می تواند دو مقاله در طول دوره تابستانه تیرماه تحویل دهد.

د: موضوعات پیشنهادی طلاب که باید مقاله ای علمی پژوهشی جهت مجله از آن تولید کنند.

هـ: موضوعات پیشنهادی طلاب که باید مقاله ای مروری جهت لوح ذکری از آن تولید کنند.

نکته: طلابی که موضوع پژوهش را برای برنامه تابستانه تیرماه انتخاب کرده اند، پس از انتخاب اولویت موضوعات و تایید نهایی آنها، در طول دوره از راهنمایی و نظارت اساتید راهنما و مشاور بهره مند خواهند بود.

 

موضوعات سه دسته  اول به تفکیک در ادامه می آید:

 

موضوعات دسته اول (مقاله پژوهشی مستقل برای مجله):

1. بررسی فقهی حجیت فتوای شورایی

2. مشروعیت تحزّب از دیدگاه فقه

3. حکم فقهی شناخت نشانه های ظهور

4. ماهیت شرعی و حقوقی نمایندگی در مجلس قانون گذاری

5. وجه مانعیت انصراف از تمسک به اطلاق

6. جایگاه تناسب حکم و موضوع در علم اصول

7. تعارض میان معنای لغوی و معنای عرفی؛ چیستی، امکان و راه حل

8. بررسی تاثیر نظریه خطابات قانونیه در استنباط احکام

9. بررسی مشیخه ی تهذیبین یا فقیه (ملاک چینش راویان، همخوانی مشیخه با اصل کتاب و...)

10. مبانی رجالی صاحب عروه رحمة الله علیه

11. مبانی رجالی صاحب جواهر رحمة الله علیه

.

موضوعات دسته دوم (مقاله پژوهشی از دروس خارج برای مجله):

12. استحباب تفریق بین دو نماز-استاد شهیدی

13. بررسی حکم نماز جمعه در عصر غیبت.استاد شهیدی

14. شرط تاثیر در امر به معروف و نهی از منکر.استاد شب زنده دار

15. اعتبار سهل بن زیاد . استاد شهیدی

16. کیفیت تطهیر بدن حیوان از نجاست . فقه استاد شب زنده دار 93

17. موضوع شناسی معروف و منکر. فقه استاد شب زنده دار 94-95

18. نجاست باطن و تطهیر آن .فقه استاد شب زنده دار 93

19. حکم نفاس زن در صورت چند قولو زائی.فقه استاد گنجی 94

20. توثیق رجال تفسیر علی بن ابراهیم-استاد شب زنده دار

21. توثیق مسده بن صدقه-استاد شب زنده دار

22. وجوب غسل مس میت دراعضاء قطع شده در جراحی ها (فقه استاد گنجی 94)

23. نماز در مناطق قطبی(فقه استاد شهیدی پور 95-96 –ص545تا552)

24. مناقشه از ناحیه نسخه (فقه استاد شب زنده دار 91-92)

25. بررسی قدر متیقن در مقام تخاطب در مقدمات حکمت (اصول استاد مددی 95-96 –ص 58)

26. حجیت اطلاق عرفی(اصول استاد مددی 95-96 –ص 84)

27. نقد و بررسی دیدگاه تعویض سند  (استاد شهیدی)

.

موضوعات دسته سوم (مقاله مروری برای لوح ذکری):

28. تطهیر دندان مصنوعی

29. محدوده حریم منزل و احکام مترتب بر آن

30. کاشت مصنوعی ناخن

31. پیوند اعضا

32. جبران کاهش ارزش پول

33. بررسی ادله جواز بیمه عمر

34. ذبح با استیل

35. نماز و روزه در قطب

36. جلوگیری از بارداری

37. خرید و فروش چک

38. خرید و فروش اسکناس

39. بررسی فقهی ارث زوجه از اموال غیر منقول

40. ازدواج با غیر مسلمان

41. آثار فقهی کاهش ارزش پول

42. ماهیت رشوه و بررسی حکم آن و تطبیق آن بر مصادیق مستحدثه

43. بررسی روایات تحلیل خمس

44. بررسی فقهی خوانندگی زن

45. بررسی فقهی روش های عرفی رهن و اجاره

46. بررسی فقهی شبیه سازی انسانها

47. تحلیل فقهی ربا در پول

48. جایگاه مصلحت در فقه شیعه

49. حکم حفظ کتب ضاله

50. حدود پوشش زن در نماز

51. بررسی فقهی بازیگری زن در سینما و تئاتر

52. حکم فقهی سقط جنین ناقص

53. خرید و فروش پول

54. ذبائح اهل کتاب

55. راههای محرمیت

56. بررسی ضمان طبیب و حدود آن

57. وجوب سوره در نماز

58. امکان تغییر فرزند خواندگی از دیدگاه شرع

59. جواز تقلید میت

60. امکان تغییر جای قربانی در منا

61. احکام شرعی مترتب بر مرگ مغزی

62. ماهیت و حکم فقهی هیپنوتیزم

63. ماهیت فقهی جرائم راهنمایی و رانندگی

 

نمایش فرم ثبت موضوع


 

Add comment


Security code
Refresh

منوی اصلی


ورود طلاب 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS